شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

اين واحد از چهار بخش استاندارد، تجزيه هاي عمومي ، طيف سنجي جذب اتمي و گاز و ميعانات گازي تشكيل شده است.

 

تجهيزات:

 • Vario Max براي آزمايش تجزيه عنصري CHN در تركيبات آلي و آلي معدني
 • Vario Trace براي آزمايش عناصر گوگرد و نيتروژن در مواد نفتي و هيدروكربني تا حد 1ppm
 • جذب اتمي (AAS) با تكنيكهاي شعله، كوره گرافيكي و HG
 • پلاسماي جفت شده القايي (ICP) براي اندازه گيري عناصر فلزي در انواع نمونه ها تا حد 1ppm
 • كروماتوگرافي گازي براي اندازه گيري ، تجزيه و تحليل نمونه هاي گاز طبيعي ، گاز مايع ، گاز فشرده و فراورده هاي نفتي سبك و تركيبات گوگردي در اين فراورده ها مجهز به دتكتورهاي FID,TCD و SCD
 • دستگاه LECO C/S براي اندازه گيري كربن و گوگرد در مواد جامد آلي و معدني
 • دستگاه كارل فيشر ولومتري و كولومتري براي اندازه گيري آب در مواد نفتي و غير نفتي
 • دستگاه پلاروگراف مجهز به تكنيك هاي ولتامتري براي اندازه گيري آب در مواد نفتي و غير نفتي
 • دستگاه Xray براي اندازه گيري گوگرد در مواد نفتي 
 • تجهيزات Microwave براي آماده كردن و استخراج نمونه ها
 • دستگاه هاي انجام آزمايش هاي استاندارد براي نفت خام و مشتقات آن مواد شيميايي استفاده شونده در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و ديگر صنايع

 

فعالیت های جاری:

 • انجام آنالیز فرآورده های نفتی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
 • نمونه برداری و آنالیز کامل گازهای تولیدی در کشور و همچنین آنالیز گاز سوختی نیروگاه ها
 • انجام آنالیزهای تخصصی مانند AdBlue و فرم های آتش نشانی

بازگشت Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد