شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

پژوهشكده حفاظت صنعتي داراي زير مجموعه‌هاي زير مي‌باشد:

پژوهشكده حفاظت صنعتي، اساس فعاليت‌هاي تحقيقاتي و خدماتي خود را در راستاي تشخيص، حذف و يا كاهش خوردگي از طريق ارائه راه‌حل‌هاي علمي و فني مناسب براي صنايع موجود و آتي كشور قرارداده است. اين راه‌حل‌ها بر مبناي انتخاب صحيح آلياژهاي لازم در ساخت تجهيزات، استفاده از افزودني‌هاي مناسب در محيط‌هاي خورنده آبي و نفتي و استفاده از پوشش‌هاي پليمري محافظ در سطح قطعات مي‌باشد. اين پژوهشكده با انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در تمامي صنايع بخصوص صنايع نفت، گاز و پتروشيمي توانسته است با اجراي روش‌هاي نوين پايش و كنترل خوردگي، انتخاب پوشش‌هاي محافظتي و همچنين تجزيه و تحليل علت شكست و عمر باقيمانده قطعات بكار رفته در تاسيسات صنعتي نقش ارزنده‌اي در حل معضلات ناشي از خوردگي در صنايع موجود كشور داشته باشد. اين پژوهشكده با دارابودن جديدترين دستگاه‌هاي تحقيقاتي در زمينه خوردگي و استفاده از كارشناسان مجرب آماده همكاري جهت حل مشكلات خوردگي در تمامي صنايع و بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مي‌باشد.

پژوهشگده حفاظت صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت

تجهيزات

 • Scanning Electrochemical Workstation

 • سيستم هاي پتانسيواستات و گالوانو استات بهمرا ه تجهيزات جانبي مختلف

 • سيستم ‌هاي ارزيابي خوردگي و رسوبگذاري در محيط آبي به روش ديناميك     

 • سيستم الكتروشيمي پرتابل

توانمندي هاي پژوهشكده حفاظت صنعتي

 • بررسي مكانيزم‌هاي خوردگي در تجهيزات فرآيندي و آناليز شكست 

 • بررسي خوردگي و رسوب‌گذاري در سيستم‌هاي خنك‌كننده

 • توسعه نرم‌افزار طراحي پايش خوردگي

 • بررسي و مشاوره در زمينه بهبود عملكرد، افزايش طول عمر و تخمين عمر باقيمانده پوشش‌هاي صنعتي تأسيسات

 • انتخاب سيستم‌هاي پوششي مورد نياز صنايع با عمر مفيد مناسب

 • فرمولاسيون و ساخت سيستم‌هاي نانو پوشش مقاوم در برابر خوردگي

 • طراحي و نظارت بر ساخت ايستگاه‌هاي تحقيقاتي رنگ و پوشش

 • ارزيابي بر مبناي ريسك (RBI)

 • انتخاب مواد جهت ساخت تجهيزات

 • طراحي لوپ‌هاي خوردگي در محيط‌هاي صنعتي

 • كاربرد تكنيك‌هاي الكتروشيمي نظير نويز الكتروشيميايي، امپدانس و پلاريزاسيون در تعيين مكانيزم‌هاي خوردگي

 • تكنيك‌هاي پيشرفته الكتروشيميائي روبشي

 • بررسي ريز ساختار آلياژها و تغييرات آنها

 • تعيين عمر باقيمانده قطعات فلزي و راكتورها

 • طراحي حفاظت كاتدي و آندي

 • فرمولاسيون و ارزيابي بايوسايدها در سيستم‌هاي آبي 

 • سنتز، فرمولاسیون و ارزیابی بازدارنده های خوردگی و رسوب در سیستم های آبی، نفتی و غشایی

 • شستشوی شیمیایی تجهیزات صنعتی و بازدارنده های مورد مصرف آن

افق

 • كاربرد و توسعه روشهاي نوين پايش خوردگي 

 • كاربرد روشهاي روبشي الكتروشيميايي در خوردگي

 • برسيهاي پيشرفته سطحي از نظر رفتار خوردگي 

 • توسعه و كاربرد روشهاي نوين بازرسي

 •  توسعه و كاربرد نرم افزارهاي  خوردگي

 • فرمولاسيون بازدارنده ها و مواد  ضد رسوب در زمينه خوردگي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد