شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

رسالت اصلی پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

رسالت اصلی پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي تحقيق و توسعه در زمينه شناسايي مشكلات زيست محيطي صنايع مختلف بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ارائه راهكارهاي موثر براي رفع آنها است. معرفي روش هاي زيستي و فرآيندهاي سازگار با محيط زيست به منظور پيشگيري، پايش٬ كنترل و هم‌چنين كاهش يا حذف آلاينده‌هاي زيست محيطي از ديگر اهداف و فعاليت هاي اين پژوهشكده است. 

اين پژوهشكده متشكل از سه گروه تحقيقاتي (۱) ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي (۲) تصفيه و بازيافت آب، و (۳) اكولوژي و كنترل آلودگي محيط است كه در مسير دستيابي به مأموريت خود فعاليت مي‌كند.

ماموريت پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در راستاي ارائه فناوري هاي نوين و توسعه دانش‌هاي فني موجود به منظور تأمين نيازها و رفع معضلات زيست محيطي و فرايندي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با رويكرد توسعه پايدار و دانايي محور

 

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد