شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

ساخت كيت تشخيصي SRB

عنوان

خوردگي فلزات در صنعت موجب تحميل هزينه‌هاي سنگين بر صنايع مختلف كشور از جمله صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مي‌شود. باكتري‌هاي احيا كننده سولفات (SRBs) از عوامل اصلي خوردگي مي‌باشند كه عدم تشخيص و شمارش اين باكتري‌ها موجب تعويق رسيدگي مناسب به پديده خوردگي مي شود. يكي از روشهاي متداول آشكارسازي اين باكتري ها، استفاده از كيت هايي است كه شمارش تعداد باكتري هايSRB  را در آبها (اعم از صنعتي، مصرفي و آشاميدني) ، خاك ها و برش هاي نفتي امكان پذير  مي سازد

شرح

پايش حضور باكتري‌هاي احيا كننده سولفات در نمونه‌هاي آب ،خاك و سوخت

كاربردها

در مقايسه با محصولات مشابه داخلي سريعتر و مطمئن‌تر عمل مي‌نمايد و صنايع مصرف كننده را از واردات كالاهاي مشابه بي‌نياز مي‌نمايد

دستاوردها

ارزان بودن نسبت به نمونه‌هاي مشابه و امكان پيشگيري و كنترل و كاهش صدمات ناشي از خوردگي

مزاياي اقتصادي

تمامي صنايع در تماس با آب‌هاي طبيعي و صنعتي

واحد هاي صنعتي استفاده كننده

پژوهشگاه صنعت نفت حقوق و مالكيت معنوي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد