شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

غشاء نانوساختار آلياژ پالاديم جهت تخليص هيدروژن و روش تهيه آن

عنوان

اين اختراع به ساخت غشاهاي كامپوزيت آلياژ پالاديم نقره نانوساختار بر پايه فولاد ضد زنگ متخلخل به منظور جداسازي و تخليص گاز هيدروژن مربوط مي‌شود كه به روش الكترولس با تركيب محلول پلي ال جديد انجام شده است. فرآيند توليد غشا كامپوزيت آلياژ پالاديم شامل مراحل:

الف. آماده سازي سطح پايه،

ب. اكسيد كردن سطح پايه،

ج. فعال سازي سطح پايه،

د. لايه نشاني محلول نمك پالاديم- نقره  به روش الكترولس بر سطح پايه و تهيه آلياژ نانوكريستالي فلزات پالاديم - نقره از طريق حرارت دهي غشا

شرح

جداسازي هيدروژن از مخلوط‌هاي گازي، تخليص و توليد هيدروژن آن براي كاربردهاي مختلف از قبيل پيل‌هاي سوختي

كاربردها

- ساخت غشايي با ساختار نانو متخلخل يكنواخت بر پايه مسطح متخلخل با به كارگيري عامل احياء كننده اتيلن گليكول

- جايگزيني عامل احياگر سرطانزاي هيدرازين در فرآيند تهيه غشاهاي پالاديم نقره با  عامل احياء كننده اتيلن گليكول

- حذف عامل كمپلكس كننده از محلول‌هاي پلي‌ ال رايج در فرآيند توليد كريستال‌هاي پالاديم – نقره كه اين موضوع سبب سادگي تركيب پلي‌ ال مورد استفاده در اختراع حاضر، كنترل شرايط احياء و موفولوژي و اندازه نانو بلورهاي پالاديم -نقره مي‌شود.

دستاوردها

در ميان تكنولوژي‌هاي مختلف لايه نشاني، روش الكترولس به دليل قابليت توليد پوشش يكنواخت بر روي سطوح مختلف و تجهيزات ساده و قيمت پايين داراي اولويت مي‌باشد.

مزاياي اقتصادي

صنايع نيازمند به تخليص و توليد هيدروژن با خلوص بالا

واحد هاي صنعتي استفاده كننده

پژوهشگاه صنعت نفت

حقوق و مالكيت معنوي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد