شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده عامل‌دار جديد براي حذف گزينشي آلاينده نيتريت و روش كاربرد آن

عنوان

حذف يون نيتريت در تصفيه آب امري ضروري است. وجود مقادير بالاي نيتريت در آب‌هاي سطحي يا زيرزميني عمدتاً ناشي از مصارف كودهاي كشاورزي در كنار فرآيندهاي صنعتي متعدد است. يون‌هاي نيتريت پيش ماده‌هاي تشكيل نيتروزآمين‌ها هستند، كه موادي سرطان‌زا بشمار مي‌روند. آژانس حفاظت ازمحيط زيست آمريكا بيشترين حد مجاز آلودگي نيتريت در آب آشاميدني را  ۱ ميلي گرم بر ليتر تعيين كرده است. نانو ذرات مغناطيسي براي حذف گونه‌هاي مزاحم، امروزه به يكي از روش‌هاي حذف آلاينده‌ها تبديل شده است؛ در اين اختراع نانوذره مغناطيسي مگنتايت اصلاح شده، توسط مشتقات كمپلكسي از كبالت پورفيرين عامل‌دار شد و از آن جهت حذف گزينشي آلاينده‌ي نيتريت از محيط‌هاي آبي استفاده شد.

شرح

استفاده از يك نانو ساختار مغناطيسي اصلاح شده جديد براي حذف گزينشي آلاينده نيتريت از محيط‌هاي آبي .

كاربردها

بررسي‌ها نشان داده است كه نانوجاذب پيشنهادي قابليت بالایي در جذب گزينشي نيتريت در زمان كوتاه (در حد دقيقه) و در حضور ساير يون‌ها دارد. علاوه بر سادگي كاربرد و راندمان جداسازي بالا، از مزاياي ديگر اين نانوجاذب امكان بازيابي و استفاده‌ي مكرر از آن  مي‌باشد.

دستاوردها

استفاده از مقدار كم جاذب و امكان بازبابي آن

جوانب اقتصادي

فرآيندهايي مانند تبادل يوني، اسمز معكوس، الكترودياليز، تقطير و جذب سطحي كربن فعال براي حذف نيتريت از آب آشاميدني استفاده شده اند؛ اما اين فرآيندها بسيار گران مي‌باشند.

تكنولوژي هاي رقيب

-

مرجع

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد