شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

گروه پژوهش الكتروشيمي و مواد بازدارنده

گروه پژوهش الكتروشيمي و مواد بازدارنده، در زمينه‌هاي ساخت، فرمولاسيون و سنتز مواد بازدارنده مصرفي در سيستم‌هاي آب و بخار، نفت و گاز، تدوين روش‌هاي ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي و رسوب‏گذاري، بايوسايدها، بازدارنده‌ها و تسريع‏كننده‌هاي هيدرات گازي و مواد محافظ سطوح فلزي فعاليت مي‏کند. كارشناسان اين گروه در زمينه ارايه خدمات آزمايشگاهي، علمي و مشاوره‌اي در بخش‌هاي مختلف صنعت شامل آب، بخار، شيرين کردن آب، چيلرهاي جذبي و تراكمي نيز فعاليت مي‏کنند.

 

فعاليت‏هاي جاري

 • طراحي، ساخت و نصب انواع لوپ‏هاي خوردگي

 • ارزيابي رفتار خوردگي فلزات با تكنيك‌هاي الكتروشيمي

 • انتخاب و جيگزيني بازدارنده‌هي خوردگي و ضد رسوب در برج‌هي خنک‌کننده

 • ارزيابي بازدارنده‌هاي خوردگي در محيط‌هاي آبي و نفتي

 •  ساخت بيوسايد‌هاي مصرفي در سيستمهاي آبي

 • بازدارنده‌هاي سيستم‌هاي مولد بخار

 • بازدارنده‌هاي تزريق اسيد به چاه‌هاي نفت

 • بازدارنده‌هاي رسوب و گرفتگي غشاهاي اسمز معكوس

 • بازدارنده ها و اكسيژن زداهاي سيستم هاي آمين

Corrosion Test Water Sweetener Pilot
دستگاه اتوديناميک ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي و رسوبگذاري پيلوت ارزيابي مواد بازدارنده رسوبگذاري در آب شيرين کنهي غشيي اسمز معکوس

 

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

فعاليت‌هاي پژوهشي اين گروه با در نظر گرفتن شرايط عملياتي صنعت انجام مي‌شود. به اين منظور، برنامه‌ريزي و تعيين اولويت‌ها بر اساس مقدار مصرف مواد، استراتژيك و انحصاري بودن آن‌ها، ارزش افزوده بالا و امكان دسترسي به مواد اوليه و فناوري لازم براي توليد انجام مي‏شود. اولويت‌هاي پژوهشي ين گروه به شرح زير است:

 • بازدارنده‌هاي خوردگي و رسوب‏گذاري براي برج‌هاي خنك‌كننده گردشي باز و بسته و آتش‌نشاني

 • تهيه اكسيژن‌زداهاي سازگار با محيط زيست

 • بازدارنده‌هاي چيلرهاي جذبي و تراكمي

 • بازدارنده‌هاي سيستم‌هاي توليد بخار

 • فرمولاسيون مواد ضدرسوب براي سيستم‌هاي اسمز معكوس

 • رسوب‏زداهاي قليايي بري حذف رسوبات اكسيد آهن

 • بيوسايدها و بيوديسپرسانت هاي سيستم هاي آبي

 • فرمولاسيون بازدارنده تشكيل هيدرات‌هاي گازي

 • ساخت ديسپرسانت‏هاي پايداركننده بري توليد كاتاليست OCM

 • ساخت بيوسايدهاي ويژه براي بهبود عملكرد كاتاليست سولفيران

 • تهيه فسفونات‌هاي آلي در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

 • تهيه بنزوتري آزول در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

 • تهيه بازدارنده خوردگي براي اسيدكاري چاه‌هاي نفت

 

دستاوردها

 • توليد صنعتي ماده بازدارنده رسوب‏گذاري در رآكتورهاي توليد پي‌وي‌سي

 •  توليد صنعتي فرمولاسيون بازدارنده خوردگي ويژه آلياژهاي مس

 •  تعيين غلظت بهينه بازدارنده‌هاي خوردگي و رسوب‏گذاري در شرايط عملياتي مشابه پتروشيمي‌هاي بندر امام و اراك

 •  تهيه بازدارنده رسوب‏گذاري ويژه دستگاه‌هاي آب‏ساز

 •  تهيه بازدارنده خوردگي بري مسير انتقال بخار آب مقطر با تاييديه مصرف در صنايع غذايي

 •  بررسي و تهيه مواد بازدارنده خوردگي و رسوب‏گذاري براي سيستم‏هاي آب‌هاي نرم

 •  توليد آزمايشگاهي هيدرات خشك با استفاده از افزايه‌هاي ويژه در فشار پايين

 •  سنتز و به‏كارگيري بازدارنده‌هاي چندعاملي جديد هيدرات گازي بري فرايندهاي مرتبط و خطوط انتقال گاز طبيعي

 •  دست‌يابي به دانش فني رفع مشكل ته‏نشيني كاتاليزور OCM در فرايند ساخت

 •  بهينه‌سازي مصرف مواد بازدارنده بويلرها و خطوط برگشتي شركت الياف

 •  مطالعه، تحقيق و تهيه مشخصات فني ماده رسوب‌زداي رادياتورهاي لكوموتيو

 •  تهيه مواد اوليه بازدارنده هاي خوردگي مانند بنزو‌تري‌آزول، فسفونات‌هاي آلي در مقياس آزمايشگاهي و پيلوتي

 •  پايداركننده‌هاي نوري پليمرها

  

پتنت‌هاي ثبت‏ شده

 • دستگاه اتوماتيك ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي و رسوب براي سيستم خنك‌كننده گردشي باز

 • پايدار کردن هيدرات گازي

 • ساخت ماده رسوب‌زداي اكسيدهاي آهن در شرايط قليايي

   

طرح‏ها و برنامه ‏هاي آتي

 • توسعه فرمولاسيون بازدارنده هاي خوردگي و رسوب‌ سازگار با محيط زيست

 • توسعه روش‌هاي ارزيابي بازدارنده‌هاي خوردگي و رسوب

 • توسعه فرمولاسيون بيوسايدها

 • استفاده از فناوريهاي الكتروشيمي در سنتز و ارزيابي بازدارنده هاي خوردگي

 

بازگشت Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد