شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

طرح های کاربردی/ حل معضل:

یکی از مشکلات صنعت، انتشار آلاینده‌هایی همچون تركيبات فرار هيدروكربني (مانند BTEX) به اتمسفر می‌باشد. این ترکیبات به دلیل ماهیت خود اثرات مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارند. هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه راهکاری مناسب با تکیه بر توانمندیهای داخلی جهت کاهش این آلاینده‌ها در صنعت نفت می‌باشد تا بتوان علاوه بر حفظ سلامت کارکنان در مناطق صنعتی، گامهایی موثری را در نیل به توسعه پایدار برداشت. بر اساس مطالعات و دستاوردهای اولیه و همچنین رصد گزارشات و مقالات مرتبط، سناریوی جذب سطحی که قابلیت اجرا در مناطق مختلف دارد، به عنوان گزینه نهایی انتخاب و جاذبهای مناسب ساخته شد.

 

مگاپروژه:

انتشار تركيبات فرار هيدروكربني در بسیاری از بخشهای صنعت همچون واحدهای احیای گلایکول وجود دارد که با کمک این پروژه می‌توان، انتشار این ترکیبات را مهار نمود. لازم به توضیح است در مکانهایی که احتمال انتشار این آلاینده‌ها وجود دارد می‌توان از این سیستم در جهت کنترل و کاهش بهره گرفت.

 

بومی سازی:

در این پروژه طراحي و ساخت سيستم پايلوتي جذب ترکیبات آلی فرار با ظرفيت 2 مترمکعب در ساعت و برای غلظت آلاینده 300 جزء در میلیون انجام شد كه عملکرد آن با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت.

 

جلوگیری از خروج ارز:

با توجه به تجربه موفق اجرا پروژه در منطقه صنعتی، می‌توان با اجرای این پروژه، به دو هدف کارآفرینی و جلوگیري از خروج ارز دست یافت.

 

تجاری سازی:

  • طراحي و ساخت پایلوت جذب

  • ساخت و تهيه ماده جاذب

توجیه اقتصادی:

استفاده از سیستمهای جذب در مواردی کاربرد دارد که میزان انتشار آلاینده اندک و یا به صورت غیرمتمرکز باشد به گونه‌ای که استفاده از سایر روشهای کنترل مقرون به صرفه نبوده و تنها گزینه‌ی مناسب استفاده از سامانه‌های جاذب می‌باشد. همچنی با توجه به سادگی سامانه طراحی شده، جهت اجرا در سایتهای مختلف تغییرات بسیار اندکی به اجزا آن مجموعه اضافه می‌گردد و در ضمن این سامانه به عنوان واحد کنترل نهایی امکان دستیابی به هدف نهایی انتشار صفر (Zero emission) را محقق می‌گرداند.

 

نظر کارفرما:

اين طرح با حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملی نفت ایران انجام شد. در ادامه پایلوت در منطقه گچساران، نصب و مورد ارزیابی قرار گرفت که مورد تایید كارفرما و بهره‌بردار نهایی است.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد