شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

طرح های کاربردی/ حل معضل:

به منظور مستندسازي و يكسان‌سازي گزارشات مربوط به ميزان انتشار آلاينده‌هاي هوا و گازهاي گلخانه‌اي، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، از سامانه‌هاي الكترونيكي يك‌پارچه براي تمامي صنايع استفاده مي‌كنند. در ايران چنين زيرساختي هنوز وجود ندارد. پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي پژوهشگاه صنعت نفت با پشتيباني پژوهش و توسعه شركت ملي گاز ايران اقدام به طراحي و توسعه سامانه‌ي متمركز تحت وب جهت محاسبه و گزارش‌دهي گازهاي گلخانه‌اي و آلاينده‌هاي هوا نموده است. اين سامانه ابزاري مهم جهت مديريت كيفيت هوا مي‌باشد كه در اختيار مديريت محيط زيستي شركت ملي گاز قرار خواهد گرفت. از مزاياي اين سامانه توانايي محاسبه ميزان انتشار بر اساس روش‌هاي استاندارد و مدل‌هاي انتشار معتبر (از جمله نرم‌افزارهاي  TANK و WATER)، قابليت ايجاد گزارش‌هاي دلخواه و قابليت توسعه اين نرم‌افزار به تمامي صنايع كشور را مي‌توان برشمرد.

 

مگاپروژه:

طراحي اين سامانه به گونه‌اي انجام شده است كه امكان توسعه آن به كل صنايع كشور وجود دارد.

 

بومی سازی:

در حال حاضر با توجه به زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ايجاد شده در شركت ملي گاز ايران، به سهولت امكان توسعه اين نرم‌افزار در سطح ملي وجود دارد.

 

جلوگیری از خروج ارز:

استفاده از چنين سامانه‌هايي كه به صورت بومي تهيه شده است نه تنها به طور مستقيم مانع از خروج ارز براي خريد سامانه‌هاي مشابه مي‌شود بلكه به عنوان ابزاري جهت مديريت كيفيت هوا، منجر به بهبود كيفيت هوا و در نتيجه كاهش خسارت‌هاي محيط زيستي. خواهد شد.

 

تجاری سازی:

با توجه به محدوده وسيع كاربرد اين سامانه ( براي تمامي صنايع كشور ) و همچنين نياز كليه صنايع به داشتن ابزاري براي تخمين موجودي انتشار جنبه تجاري‌سازي آن بسيار پر رنگ مي‌باشد.

 

توجیه اقتصادی:

پروژه‌هاي محيط زيستي به ظاهر منافع اقتصادي ندارند ولي در صورت لحاظ كردن خسارت‌هاي محيط زيستي كه در صورت عدم اجراي يك پروژه (و يا نبود يك زيرساخت مناسب) ايجاد مي‌شود، اكثر پروژه‌ها توجيه اقتصادي خواهند داشت.

 

نظر کارفرما:

سامانه ايجاد شده در شبكه داخلي شركت ملي گاز ايران نصب و راه اندازي شده و به طور كامل به تاييد كارفرما رسيده است.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد