شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

پژوهشكده حفاظت صنعتي

 1. توسعه مقياس ساخت نانو پوشش هاي مقاوم در برابر خوردگي پايه آبي و پايه حلالي در مقياس پايلوت بزرگ و صنعتي

 2. ساخت بايوسايد هاي مصرفي در خطوط آتشنشاني و برج هاي خنك كننده/  ساخت بازدارنده هاي تشكيل هيدرات گازي

 3. ساخت نانوپوشش هي هوشمند بري حفاظت در مقابل خوردگي

 4. ساخت و بازاريابي مواد بازدارنده خوردگي و مواد بايو سايد جهت برج هاي خنك كننده

 5. ساخت و تجهيز پيلوت مناسب بري ارزيابي عملکرد حفاظتي پوشش هي خطوط لوله مدفون در محيط خاک هاي خورنده

پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

 1. استخراج وفرمولاسيون آفت كش هاي گياهي از گياهان بومي

 2. پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي

 3. طراحي، ساخت، نصب وراه اندازي سامانه هاي تصفيه آب و پساب

 4. پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي

 پژوهشكده توسعه و فناوري انرژي

 1. استقرار سيستم هاي نوين مديريت انرژي در ساختمانها و صنايع

 2. مديريت گازهاي همراه نفت ارسالي به فلر

 3. مديريت و بهينه سازي توليد، مصرف و توزيع انواع يوتيليتي ها شامل: سوخت، آب و پساب،  بخار، هواي ابزاردقيق و نيتروژن

 فهرستي از پروژه ‎هاي قابل واگذاري جهت سرمايه ‎گذاري اشخاص ثالث

 

پژوهشكده حفاظت صنعتي

1

توسعه مقياس ساخت نانو پوشش هاي مقاوم در برابر خوردگي پايه آبي و پايه حلالي در مقياس پايلوت بزرگ و صنعتي

عنوان

 با توجه به انجام 11 پروژه طي پنج سال، در زمينه تهيه نانو پوشش هاي مقاوم در برابر خوردگي پايه آبي و حلالي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت كوچك پژوهشگاه پيشنهاد سرمايه گذاري در زمينه توسعه مقياس اين كار و نهايتاً توليد صنعتي اين گونه نانو پوشش ها را ارائه مي نمايد.

شرح

 با توجه به اينكه اين نوع نانو پوشش ها نسبت به پوشش هاي سنتي كارآيي حداقل 2 برابري دارند مي توانند عمر پوشش را افزايش داده و از اين طريق مانع از هزينه هاي ناشي از خوردگي و همچنين جلوگيري از هزينه پوشش دهي مجدد گردند.

ملاحظات اقتصادي

2

ساخت بايوسايد هاي مصرفي در خطوط آتشنشاني و برج هاي خنك كننده/  ساخت بازدارنده هاي تشكيل هيدرات گازي

عنوان

واحدي احداث نشده است

مرجع

- حجم مصرف بالاي مواد در صنايع نفتي و ساير صنايع

-نياز به تجهيزات و وسايل نسبتاً ارزان جهت توليد

ملاحظات اقتصادي

-

حقوق مالكيت معنوي

3

ساخت نانوپوشش هي هوشمند بري حفاظت در مقابل خوردگي

عنوان

کليه واحدهي عملياتي تابعه وزارت نفت که از پوشش ها بري حفاظت سطوح داخلي و خارجي تجهييزات و مخازن استفاده مي کنند.

مرجع

افزيش طول عمر پوشش و کاهش هزينه هي تعمير و نگه داري

ملاحظات اقتصادي

پژوهشگاه صنعت نفت و واحد سرميه گذار

حقوق مالكيت معنوي

4

ساخت و بازاريابي مواد بازدارنده خوردگي و مواد بايو سايد جهت برج هاي خنك كننده

عنوان

تاكنون فرمولاسيو ن هاي مختلفي جهت استفاده از بازدارنده هاي خوردگي در برج خنك كننده در اين واحد تهيه شده است كه بصورت مقطعي در برخي پتروشيمي و پالايشگاه ها نيز استفاده شده است.

شرح

با توجه به حجم بالاي مصرف اين مواد بدليل وجود مراكز مصرف متعدد دولتي (اكثر پالايشگاه ها و پتروشيمي ها، نيروگاه هاي برق، ...) و مراكز خصوصي (اكثر صنايع داراي سيستم هاي آب و بخار) ظرفيت بالايي براي بازاريابي و مصرف اين مواد وجود دارد.

ملاحظات اقتصادي

5

ساخت و تجهيز پيلوت مناسب بري ارزيابي عملکرد حفاظتي پوشش هي خطوط لوله مدفون در محيط خاک هاي خورنده

عنوان

کليه واحدهي عملياتي تابعه وازارت نفت که بري انتقال محصولات خود از خطوط لوله مدفون استفاده مي کنند.

مرجع

با پيش بيني دقيق تر عملکرد پوشش ها و بررسي اثر هم افزائي عوامل خورنده در محيط يجاد شده مي توان هزينه هاي اقتصادي ناشي از تعمير و تعويض خطوط لوله را کاهش و طول عمر بهره برداري با هزينه هاي کمتر را افزيش داد.

ملاحظات اقتصادي

پژوهشگاه صنعت نفت و واحد سرمايه گذار

حقوق مالكيت معنوي

 

پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

1

استخراج وفرمولاسيون آفت كش هاي گياهي از گياهان بومي

عنوان

كاربرد سموم طبيعي با منشاء گياهي موجب جلوگيري از ايجاد مقاومت آفات به آفت كش ها ، كاهش مصرف سموم شيميايي و در نتيجه كاهش باقي مانده آنها  در بيوسفر شده  واين سموم كمترين آثار مخرب زيست محيطي را دارند.

شرح

 -

مرجع

نظر به اينكه منشاء اين سموم ، گياهان بومي مي باشند كه به وفور در كشور وجود دارند ، جايگزيني اين سموم با سموم  شيميايي وارداتي صرفه جويي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

ملاحظات اقتصادي

2

پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي

عنوان

نشت آلودگي هيدروکربني ناشي از حوادث يا نواقص فرايندي صنعت نفت اجتناب ناپذير است. در ميان فناوري هاي مختلف پاکسازي، روش هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دنيا ارجح هستند. در ين فرايند­ها از توانمندي ميكروارگانيسم­هايي استفاده مي­شود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و آن­ها را به دي­اكسيدكربن و ماده­زيستي تبديل كنند. در اين فرايند عملا خاك بازيافت و به طبيعت بازگردانده مي شود.

پژوهشگاه صنعت نفت پس از طي مراحل آزمايشگاهي و پايلوتي توانسته است با کسب دانش فني لازم، فرايند پاکسازي زيستي را به صورت ميداني در دو منطقه کشور بري رفع معضلات صنعت نفت اجرايي نمايد. با توجه به تامين تمامي اقلام مصرفي، تجهيزات و زيرساخت­هاي فناوري در کشور، هزينه فرايند توسعه داده شده پژوهشگاه، نسبت به متوسط هزينه­هاي جهاني بسيار پيين­تر است

شرح

شركت نفت فلات قاره- منطقه سيري شركت نفت مناطق مركزي-شركت نفت وگاز شرق- منطقه خانگيران

مرجع

 • روش هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دنيا ارجح هستند.

 • با توجه به تامين تمامي اقلام مصرفي، تجهيزات و زيرساخت هاي فناوري در کشور، هزينه فرايند، نسبت به هزينه اعلام شده توسط شرکت هاي خارجي، بسيار پايين­تر است.  

 • تکنولوژي بومي توسعه يافته در پژوهشگاه صنعت نفت، قابل رقابت با تکنولوژي­هاي شرکت هاي بين المللي است.

با توجه به گستردگي صنعت نفت در کشورهاي نفت خيز منطقه و شباهت اقليمي با ايران، امکان صدور دانش فني و اجراي پروژه هاي پاکسازي در کشورهايي همچون عراق، آذربايجان، کويت و ... وجود دارد که با توجه به بعد مسافت و هزينه پرسنلي، هزينه تمام شده فريند پاکسازي با دانش فني پژوهشگاه در مقايسه با شرکت هاي اروپايي و امريکايي بسيار پايين تر است

ملاحظات اقتصادي

3

طراحي، ساخت، نصب وراه اندازي سامانه هاي تصفيه آب و پساب

عنوان

با توجه به افزايش جمعيت انساني ، توسعه روزافزون صنعت و افزايش مخاطرات زيست محيطي ،كاهش مصرف آب و تصفيه فاضلاب ها صنعتي و بهداشتي از مهمترين اقدامات سازمان هاي بين المللي ، منطقه اي و دولت ها در سطح ملي مي باشد.پژوهشگاه صنعت نفت همگام با ساير سازمان هاي ذيربط اقدامات مهمي رادر اين زمينه انجام داده است.اهم اين اقدامات شامل طراحي ،ساخت ، نصب و راه اندازي ،اموزش و راهبري انواع سامانه هاي تصفيه آب و پساب مي باشد. پژوهشگاه صنعت نفت آمادگي دارد با توجه به رسالت پژوهشي و توسعه فناوري  در صورت بازاريابي و سرمايه گذاري شركت هاي دانش بنيان و خدمات مهندسي و مشاوره در اين زمينه پشتيباني لازم علمي و فني را از اين پروژه ها در داخل و خارج از كشور در سطح كشورهاي همسايه و منطقه اي خاورميانه بعمل اورد.

شرح کار

 • اداره مركزي وزرات نفت خيابات طالقاني(سامانه MBR)

 • پژوهشگاه صنعت نفت(سامانه MBR)

 • سامانه قابل حمل تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي منطقه اصفهان(شركت خطوط لوله و مخابرات)

 • سامانه قابل حمل تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي منطقه اصفهان(شركت خطوط لوله و مخابرات)

 • پروژه جداسازی آب مایعات نفتی و لجن آلوده به مواد هیدروکربنی در پساب پایین دستی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (شركت ملی گاز ايران)

مرجع

حفاظت و نگهداري از منابع با ارزش اب كشوراز طريق:

 • جلوگيري از الودگي منابع اب هاي جاري و زبر زميني با فاضلاب

 • استفاده مجدد از اب و در نتيجه كاهش برداشت از منابع ابي

 • جلوگيري از هزينه نابجا در انتقال و جابجايي منابع ابي

 • حفظ سلامتي انسانها و محيط زيست       

ملاحظات اقتصادي

invest  

جداسازی آب مایعات نفتی و لجن آلوده به مواد هیدروکربنی در پساب پایین دستی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

mayeat nafti

 

4

پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي

عنوان

نشت آلودگي هيدروکربني ناشي از حوادث يا نواقص فريندي صنعت نفت اجتناب ناپذير است. در ميان فناوريهي مختلف پاکسازي، روش هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دنيا ارجح هستند. در ين فرايند­ها از توانمندي ميكروارگانيسم­هايي استفاده مي­شود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و آن­ها را به دي­اكسيدكربن و ماده­زيستي تبديل كنند. در اين فرايند عملا خاك بازيافت و به طبيعت بازگردانده مي شود.

شرح کار

شركت نفت فلات قاره- منطقه سيري

2 - شركت نفت مناطق مركزي-شركت نفت وگاز شرق- منطقه خانگيران

مرجع

روش هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دنيا ارجح هستند.

با توجه به تامين تمامي اقلام مصرفي، تجهيزات و زيرساختهي فناوري در کشور، هزينه فريند، نسبت به هزينه اعلام شده توسط شرکتهي خارجي، بسيار پيين­تر است.  

تکنولوژي بومي توسعه يافته در پژوهشگاه صنعت نفت، قابل رقابت با تکنولوژي­هي شرکتهي بين المللي است.

با توجه به گستردگي صنعت نفت در کشورهي نفتخيز منطقه و شباهت اقليمي با يران، امکان صدور دانش فني و اجري پروژه هي پاکسازي در کشورهيي همجون عراق، آذربيجان، کويت و ... وجود دارد که با توجه به بعد مسافت و هزينه پرسنلي، هزينه تمام شده فريند پاکسازي با دانش فني پژوهشگاه در مقيسه با شرکتهي اروپيي و امريکيي بسيار پيين تر است.  

ملاحظات اقتصادي

 

پژوهشكده توسعه و فناوري انرژي

1

استقرار سيستم هاي نوين مديريت انرژي در ساختمانها و صنايع

عنوان

1-     شناخت، آماده سازي و آموزش

2-     تدوين منشور مديريت انرژي شرکت

3-     طرح ريزي و مستند سازي

4-     اندازه گيري و مميزي انرژي و تهيه شناسنامه انرژي

5-     ارائه برنامه هي بهينه سازي مصرف انرژي و کاهش هزينه ها

6-      طراحي، نصب و آموزش سامانه مديريت انرژي

7-      مميزي نهيي و اخذ گواهينامه معتبر بين المللي

شرح کار

هدف کلي نظام مديريت انرژي، کمک به سازمان ها جهت يجاد سيستم ها و فريندهي لازم بري بهبود دادن راندمان انرژي است. ين الگو درصدد کاهش هزينه ها و همچنين کاهش انتشار گازهي گلخانه ي از طريق مديريت نظام مند انرژي است. در ين راستا مجموعه مستندات و متدلوژي لازم برمبني استانداردهي فوق الذکر طراحي شده و سازمان قادر ميگردد تا با بهره مندي از آن، علاوه بر يجاد طرح پيش و مميزي انرژي به نتيج و دستاوردهي ذيل نيز نائل گردد:

-        يجاد رويکرد هدفمند و سيستماتيک در برخورد با مصارف مديريت انرژي؛

-        شناسيي و تدوين شاخص هي کمي/ ريالي مصرف انرژي در سطح سازمان؛

-        مديريت و يا کاهش هدفمند هزينه هي مترتب از مصرف انرژي؛

-        شناسيي و تشخيص استفاده ها و جنبه هي انرژي؛

-        ارزيابي استفاده ها و جنبه هي انرژي و تعيين موارد خاص و بارز؛

-        تعيين اولويتها در تحقق اهداف و برنامه هي بهينه سازي براساس درجه اهميت؛

-        شناسيي راه حل هي بکارگيري زيرساخت ها، منابع و تجهيزات و ...؛

-        قابليت اظهار در مراجع تييد اعتبار داخلي و بين المللي و انطباق با الگوهي تعالي سازماني؛

-        امکان اخذ گواهينامه هي بين المللي

ملاحظات اقتصادي

2

مديريت گازهاي همراه نفت ارسالي به فلر

عنوان

1-    اندازه گيري و شبيه سازي دبي و مشخصات گازهاي ارسالي به فلر

2-    امكانسنجي فنياقتصادي همراه با تهيه بسته مهندسي، تداركات و نظارت بر نصب و راه اندازي راهكارهاي ذيل:

2-1.             توليد برق  از گازهاي همراه نفت ارسالي به فلر

2-2.           انتقال اقتصادي گازهاي همراه نفت به پالايشگاه هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2-3.           تزريق گازهاي همراه نفت به چاه ها

شرح

آمارهي موجود در ترازنامه هيدروکربوري کشور در سال 91 نشان مي دهد که حجم گازهي همراه سوزانده شده در آن سال برابر 2/25 ميليون متر مکعب در روز (برابر با 65 ميليون بشکه معادل نفت خام) بوده است که معادل 38 درصد از کل تلفات غيرمجاز بخش انرژي کشور در آن سال است.

اگر ارزش هر متر مکعب گاز همراه را معادل با ارزش گاز صادراتي به ترکيه يعني 45 سنت در نظر بگيريم، خسارت ناشي از  سوزاندن و هدر دادن گازهي همراه در سال 91 معادل 1/4 ميليارد دلار خواهد شد. توضيح ين نکته ضروري است که گاز همراه، گاز غني و حاوي ترکيبات ارزشمندي مانند ميعات گازي است، در حالي که گاز صادراتي به ترکيه، گاز سبک  و فاقد ين ترکيبات است و در نتيجه، قطعاً قيمت پيين تري نسبت به گاز غني همراه دارد.

استمرار سوزانده شدن حجم زيادي از گازهي همراه کشور در چند دهه اخير ناشي از فقدان طرح هيي بري جمع آوري ين گازهاست و ين در حالي است که توجيه اقتصادي مناسبي جهت جمع آوري ين گازها وجود دارد و ده ها طرح بري جمع آوري ين گازها توسط وزارت نفت پيش بيني شده يا در حال راه اندازي است.

اگرچه توليد برق از گازهي همراه قطعا ارزش اقتصادي کمتري از جمع آوري و پاليش ين گازها دارد اما با توجه به ينکه سال هي سال است که ين گازها بيهوده سوزانده شده و آلودگي زيست محيطي يجاد مي کنند، توليد برق لااقل در ميان مدت جلوي هرز رفت ين منابع را مي گيرد و قطعا از سوزاندن ين گازها ارزش اقتصادي بيشتري دارد.

ملاحظات اقتصادي

3

مديريت و بهينه سازي توليد، مصرف و توزيع انواع يوتيليتي ها شامل: سوخت، آب و پساب،  بخار، هواي ابزاردقيق و نيتروژن

عنوان

1-    انتخاب اصولي و اقتصادي سيستم هاي يوتيليتي جهت سرمايش، گرمايش، تامين هواي ابزار دقيق و نيتروژن واحدهاي صنعتي براساس توان ساخت داخل

2-    شبيه سازي و بهينه سازي عملياتي شبكه هاي توليد، توزيع و مصرف بخار و آب بمنظور كاهش مصرف آب و جلوگيري از اتلاف انواع سطوح بخار ( در صورت عدم تلفيق دانش و تجربه عملياتي با علوم مهندسي و نرم افزارهاي تجاري،  راهكارهاي حاصله قابليت اجرا نخواهند داشت.)

3-    ارتقاي راندمان مصرف انرژي درتجهيزات الكتريكي و مكانيكي

4-    تهيه بسته مهندسي و اسناد فني مناقصه EPC جهت واحدهاي بهينه يوتيليتي با حداقل مصرف آب و سوخت همراه با حداقل اتلاف بخار و انرژي ( در صورت كاهش مصرف آب از مبداء بالطبع حداقل توليد پساب را در برخواهيم داشت)

5-    استفاده مجدد و عملياتي از انواع جريانهاي پساب املاح بالا (High TDS) و روغني

6-     مديريت مصرف نيتروژن در زمانهاي پيش راه اندازي و راه اندازي

تهيه بسته مهندسي و اسناد فني مناقصه EPC جهت واحدهاي توليد هوا

شرح

امروزه بدليل انتخاب نامناسب سيستم هاي يوتيليتي نظير سيستم هاي سرمايش  و گرمايش متاسفانه شاهد  اتلاف منابع آب و انرژي در سطح صنايع كشور مي باشيم.

لذا در صورت انتخاب صحيح سيستم هاي يوتيليتي در فاز مهندسي پروژه ها و يا با اصلاح عملكرد و ارتقاي راندمان سيستم هاي موجود سبب صرفه جوئي هاي چشمگيري در بحث منابع آب و انرژي خواهيم بود.

لازم به ذكر است كليه راهكارها در صورتي ملموس و قابل اجرا خواهد بود كه از تلفيق تجربه عملياتي با علوم مهندسي حاصل گردد.

ملاحظات اقتصادي

 

فهرستي از پروژه ‎هاي قابل واگذاري جهت سرمايه ‎گذاري اشخاص ثالث

رديف

عنوان

واحد احداث شده

ملاحضات اقتصادي

11

هضم لجن‎ذهاي نفتي و بيولوژيکي با استفاده از هاضم هوازي

پتروشيمي اراک

 

2

طراحي، ساخت، نصب و راه ‎اندازي سامانه حذف مواد نفتي

پالايشگاه خانگيران

 

3

طراحي، ساخت، نصب و راه ‎اندازي سامانه پيشرفته تصفيه پساب بهداشتي و صنعتي

پژوهشگاه صنعت نفت، اداره مرکزي وزارت نفت

 

4

مطالعات پايلوتي تصفيه فاضلاب صنعتي پتروشيمي مبين به روشMBRوRO

پتروشيمي مبين

 

5

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سامانه قابل حمل تصفيه آب آلوده به تركيبات نفتي منطقه لرستان

شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان

 

6

امكان سنجي استفاده مجدد از آبهاي دورريز برجهاي خنك كننده شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

 

7

طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي پكيج تصفيه پساب بهداشتي شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب

شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

 

9

شناسايي خصوصيات جامع و ارزيابي امكان استفاده و يا بازيافت پساب حاصل از احياي رزين هاي تعويض يوني و شستشوي شيميايي غشاء هاي اسمز معكوس(RO)پتروشيمي فجر

پتروشيمي فجر

 

10

مطالعات پايلوتي تصفيه فاضلاب صنعتي پتروشيمي مبين به روشMBRوRO

پتروشيمي مبين

 

11

بررسي استفاده از سود سوز آور بجاي آهك هيدراته در تصفيه آب پالايشگاههاي نفت

پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد