شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

اين واحد از چهار بخش طيف سنجي مولكولي ، پرتوي ايكس ، كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي مايع تشكيل شده است.

 

تجهيزات

 back-small-green دستگاه هاي ATR, NIR/UV/Vis, FTIR

back-small-green دستگاه هاي كرومات.گرافي گازي مجهز به آشكار سازي هاي MS, FTIR,NPD,FPD,FID,PID/ELCD,SIMDIS

back-small-green دستگاه هاي Nanozetasizer و Nano Tribometer

back-small-green دستگاه هاي HPLC و كروماتوگرافي يوني (IC) مجهز به آشكار سازي هاي UV/Vis ، نلوئورسانس ، ضريب شكست و هدايت سنجي

back-small-green دستگاه هاي XRF,(W.D.X & E.D.X), SEM, image analyser

 

فعاليت هاي جاري

back-small-green شناسايي كمي و كيفي تركيبات آلي و معدني به صورت مايع ، جامد و فيلم هاي پليمري

back-small-green شناسايي و اندازه گيري تركيبات مختلف نفتي، سموم، PAHs ، BTEX و تجزيه و تحليل تركيبات فرار با دستگاه Headspace

back-small-green تعيين اندازه ذرلت و پتانسيل زتا

back-small-green شناسايي و اندازه گيري نيمه كمي عناصر معدني، شناسايي تركيبات و تشخيص فاز هاي آنها ، يافتن درصد بلوريت ، بررسي مورفولوژي سطح نمونه ، ريز ساختارهاي بلوري و تجزيه و تحليل تصويري تركيبات

 

طرح ها برنامه هاي آتي گروه

back-small-green انجام پروژه هاي تحقيقاتي و خدمات علمي و آزمايشگاهي براي صنايع نفت، گاز ، پتروشيمي ، دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي و ديگر صنايع

back-small-green تجهيز گروه به مدرن ترين دستگاهها ي تجزيه اي و روش هاي نوين تجزيه

back-small-green تدوين و توسعه روش هاي تجزيه اي و انجام خدمات مشاوره اي در زمينه تجزيه و تحليل نمونه ها

 

دستاوردهاي گروه

ثبت سه پتنت ، ارائه مقالات در مجلات علمي داخلي و بين المللي ، ارائه مقالات در كنفرانس هاي داخلي و خارجي و چاپ دو جلد كتاب

بازگشت Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد