شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

محيط زيست و بیوتکنولوژی

- توسعه و اجراي فناوري‌هاي زيستي جهت پاك‌سازي خاك‌هاي آلوده به تركيبات نفتي در مناطق عملياتي

- فناوري‌هاي نوين زيستي تبديل تركيبات نفتي به فراورده‌هاي داراي ارزش افزوده بالا و ارتقاي برش‌هاي نفتي به روش آنزيمي

- ارزيابي اثرات توسعه صنعتي بر محيط زيست و برآورد اثرات تجمعي پيامدهاي زيست‌محيطي

- طراحي، توسعه و احياي اكوسيستم‌هاي مجاور مناطق صنعتي و مسكوني

- مدل‌سازي انتشار و شبيه‌سازي مهاجرت آلاينده‌ها در محيط‌هاي مختلف

- طراحي، ساخت و اجراي انواع سامانه‌هاي پيشرفته تصفيه آب و فاضلاب از جمله MBR، SBR، DAF و CPI

- مديريت پسماندها و طراحي و اجراي فرايند تبديل زباله‌هاي آلي به كمپوست

- توسعه فناوري‌هاي نوين ارزيابي، مدل‌سازي و كنترل آلاينده‌ها در منابع محيطي (آب، خاك و هوا) مناطق صنعتي

- زيست‌سنجش، ارزيابي زيست‌محيطي و مديريت مواد شيميايي.

حفاظت صنعتي

- طراحي روش‌هاي پايش خوردگي براي مناطق عملياتي

- آناليز شكست قطعات صنعتي

- فرمولاسيون بايوسايد، بازدارند‌ه‌هاي خوردگي و مواد ضدرسوب در برج‌هاي خنك‌كننده و محيط‌‌هاي آبي و نفتي

- طراحي و پايش حفاظت كاتدي

- خدمات علمي‌، آزمايشگاهي (تكنيك‌هاي روبشي الكتروشيميايي، نويز الكتروشيميايي، اسپكتروسكوپي ميداني و غيره)

- ترسيم نقشه‌هاي خوردگي اتمسفريك براي انتخاب پوشش بهينه

- توسعه روش‌هاي نوين در ارزيابي پوشش‌ها.

فناوری‌های انرژي

- بهينه‌سازي مصرف انرژي در فرايندها و تجهيزات

- توسعه نرم‌افزارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي

- مديريت آب و بخار در صنعت

-استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذيرو كاهش نشر گازهاي آلاينده

- سوخت و احتراق

- استفاده از فناوري نانو در كاهش مصرف انرژي، كنترل و حذف آلاينده‌هاي محيطي و پوشش‌هاي صنعتي.

تجزيه و ارزيابي مواد

- ارائه خدمات علمي و آزمايشگاهي از قبيل XRD، EDX، WDX, XRF، GC MASS، ICP، AAS، SEM، Zetasiger و Simdistillation

- كروماتوگرافي گازي و مايع با تكنولوژي‌هاي مختلف

- آزمايش‌هاي استاندارد بررسي نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، شوينده‌ها و غيره

- تدوين و توسعه روش‌هاي آناليتيكي و انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه آناليز نمونه‌هاي مختلف.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد