شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

 

ماموريت مركز

  • انجام خدمات علمي - آزمايشگاهي براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و ساير صنايع

  • تدوين، توسعه و پياده سازي روش‌هاي تجزيه اي و ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه آناليز نمونه‌ها

  • اجراي پروژه هاي مرتبط با آناليز و مهندسي معكوس

گواهينامه ها و رتبه هاي كسب شده توسط مركز

  • معتمد سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه آب، خاك و هوا 

  • آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد در آناليز سوخت

  • آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد در آناليز گازهاي خنك كننده  و مهار كننده هاي آتش

  • عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي  راهبردي كشور

  • عضو شبكه آزمايشگاهي نانو

واحدهاي زيرمجموعه

 

توانمنديهاي اصلي مركز

 

 

 

 

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد