ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

خدمات مشاوره ای

اهم خدمات مشاوره اي عبارتند از:

 • پژوهشکده حفاظت صنعتي

  • ارزيابي رفتار خوردگي فلزات و آلياژها با تكنيك‌هاي مدرن الكتروشيميائي

  • تجزيه و تحليل علل شكست قطعات (Failure Analysis)

  • انتخاب مواد مهندسي مناسب

  • طراحي سيستم‌هاي حفاظت كاتدي و آندي

  • ارزيابي پايلوتي بازدارنده‌هاي خوردگي

  • پايشحفاظتكاتديخطوطلولهو تجهيزات زيرزميني و غوطه­ور داخل دريا

  • بررسي مكانيزم‌هاي خوردگي در تجهيزات صنعتي و آناليز شكست

  • بررسي خوردگي و رسوب‌گذاري در سيستم‌هاي خنك‌كننده

  • ارزيابي بر مبناي ريسك (RBI)

  • انتخاب مواد جهت واحدهاي صنعتي

  • استفاده از  تكنيك‌هاي الكتروشيمي نظير نويز الكتروشيميايي، امپدانس و پلاريزاسيون در تعيين مكانيزم‌هاي خوردگي و روشهاي پيشرفته الكتروشيميايي روبشي

  • بررسي ريز ساختار آلياژها و تغييرات آنها

  • تعيين عمر باقيمانده تيوب كوره­ها

  • طراحي حفاظت كاتدي و آندي

  • ارائه فناوري مديريت خوردگي

  • ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS)

  • تدوين برنامه پايش و خوردگي در واحدهاي فرآيندي پالايشگاهي و پتروشيمي

  • بررسی علل خوردگی مبدل­های خنک کن آب دريا در پالايشگاه

  • برآورد هزينه­هاي خوردگي در واحدهاي صنعتي

  • انتخاب مواد بازدارنده در سيستم آب گردشي پتروشيمي

 • پژوهشکده محيط زيست و بيوتکنولوژي

  • ارزيابي و مدل‌سازي آلاينده‌ها و تعيين اثرات زيست محيطيطرح‌هاي صنعتي

  • راه اندازي و رفع معضلات عملياتي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب

  • رفع آلودگيهاي نفتي از محيط با فناوريهاي زيستي

 • پژوهشکده توسعه و بهينه سازي فناوريهاي انرژي

  •  انتگراسيون حرارتي فرايندها

  • مديريت توزيع و مصرف بخار

  • استفاده مجدد از آبهاي صنعتي و كاهش توليد پساب

  • پتانسيل سنجي و ثبت پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك

  • مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي تجهيزات انرژي بر

   

  عنوان

  استقرار سيستم هاي نوين مديريت انرژي در ساختمانها و صنايع

  شرح موضوع

  ۱-     شناخت، آماده ساز&#۱۷۴۰; و آموزش

  ۲-     تدو&#۱۷۴۰;ن منشور مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰; شرکت

  ۳-     طرح ر&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; و مستند ساز&#۱۷۴۰;

  ۴-     اندازه گ&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰; و مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; و تهيه شناسنامه انرژي

  ۵-     ارائه برنامه ها&#۱۷۴۰; به&#۱۷۴۰;نه ساز&#۱۷۴۰; مصرف انرژ&#۱۷۴۰; و کاهش هز&#۱۷۴۰;نه ها

  ۶-      طراح&#۱۷۴۰;، نصب و آموزش سامانه مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;

  ۷-     مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; نها&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و اخذ گواه&#۱۷۴۰;نامه معتبر ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰;

  ملاحظات اقتصادي

  هدف کل&#۱۷۴۰; نظام مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;، کمک به سازمان ها جهت ا&#۱۷۴۰;جاد س&#۱۷۴۰;ستم ها و فرآ&#۱۷۴۰;ندها&#۱۷۴۰; لازم برا&#۱۷۴۰; بهبود دادن راندمان انرژ&#۱۷۴۰; است. ا&#۱۷۴۰;ن الگو درصدد کاهش هز&#۱۷۴۰;نه ها و همچن&#۱۷۴۰;ن کاهش انتشار گازها&#۱۷۴۰; گلخانه ا&#۱۷۴۰; از طر&#۱۷۴۰;ق مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت نظام مند انرژ&#۱۷۴۰; است. در ا&#۱۷۴۰;ن راستا مجموعه مستندات و متدلوژ&#۱۷۴۰; لازم برمبنا&#۱۷۴۰; استانداردها&#۱۷۴۰; فوق الذکر طراح&#۱۷۴۰; شده و سازمان قادر م&#۱۷۴۰;گردد تا با بهره مند&#۱۷۴۰; از آن، علاوه بر ا&#۱۷۴۰;جاد طرح پا&#۱۷۴۰;ش و مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; به نتا&#۱۷۴۰;ج و دستاوردها&#۱۷۴۰; ذ&#۱۷۴۰;ل ن&#۱۷۴۰;ز نائل گردد:

  -        ا&#۱۷۴۰;جاد رو&#۱۷۴۰;کرد هدفمند و س&#۱۷۴۰;ستمات&#۱۷۴۰;ک در برخورد با مصارف مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;؛

  -        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و تدو&#۱۷۴۰;ن شاخص ها&#۱۷۴۰; کم&#۱۷۴۰;/ ريال&#۱۷۴۰; مصرف انرژ&#۱۷۴۰; در سطح سازمان؛

  -        مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت و &#۱۷۴۰;ا کاهش هدفمند هز&#۱۷۴۰;نه ها&#۱۷۴۰; مترتب از مصرف انرژ&#۱۷۴۰;؛

  -        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و تشخ&#۱۷۴۰;ص استفاده ها و جنبه ها&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰;؛

  -        ارز&#۱۷۴۰;اب&#۱۷۴۰; استفاده ها و جنبه ها&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; و تع&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن موارد خاص و بارز؛

  -        تع&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن اولو&#۱۷۴۰;تها در تحقق اهداف و برنامه ها&#۱۷۴۰; به&#۱۷۴۰;نه ساز&#۱۷۴۰; براساس درجه اهم&#۱۷۴۰;ت؛

  -        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; راه حل ها&#۱۷۴۰; بکارگ&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰; ز&#۱۷۴۰;رساخت ها، منابع و تجه&#۱۷۴۰;زات و ...؛

  -        قابل&#۱۷۴۰;ت اظهار در مراجع تا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;د اعتبار داخل&#۱۷۴۰; و ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰; و انطباق با الگوها&#۱۷۴۰; تعال&#۱۷۴۰; سازمان&#۱۷۴۰;؛

  -        امکان اخذ گواه&#۱۷۴۰;نامه ها&#۱۷۴۰; ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰;

 • خدمات مشاوره‌اي

  1. نمونه‌برداري و ارائه خدمات توسط تكنسين   ۲۶۹-۱-۶۳۰

  2. خدمات مشاوره‌اي واحد پژوهش آلودگي محيط   ۲۶۹-۱-۶۳۰

  3. خدمات مشاوره‌اي واحد پژوهش آب و پسابهاي صنعتي   ۰۱-۳-۶۵۰

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد