سه شنبه, 20 آذر 1397

 • پژوهشکده حفاظت صنعتي

  • ارزيابي رفتار خوردگي فلزات و آلياژها با تكنيك‌هاي مدرن الكتروشيميائي

  • تجزيه و تحليل علل شكست قطعات (Failure Analysis)

  • انتخاب مواد مهندسي مناسب

  • طراحي سيستم‌هاي حفاظت كاتدي و آندي

  • ارزيابي پايلوتي بازدارنده‌هاي خوردگي

  • پايشحفاظتكاتديخطوطلولهو تجهيزات زيرزميني و غوطه­ور داخل دريا

  • بررسي مكانيزم‌هاي خوردگي در تجهيزات صنعتي و آناليز شكست

  • بررسي خوردگي و رسوب‌گذاري در سيستم‌هاي خنك‌كننده

  • ارزيابي بر مبناي ريسك (RBI)

  • انتخاب مواد جهت واحدهاي صنعتي

  • استفاده از  تكنيك‌هاي الكتروشيمي نظير نويز الكتروشيميايي، امپدانس و پلاريزاسيون در تعيين مكانيزم‌هاي خوردگي و روشهاي پيشرفته الكتروشيميايي روبشي

  • بررسي ريز ساختار آلياژها و تغييرات آنها

  • تعيين عمر باقيمانده تيوب كوره­ها

  • طراحي حفاظت كاتدي و آندي

  • ارائه فناوري مديريت خوردگي

  • ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS)

  • تدوين برنامه پايش و خوردگي در واحدهاي فرآيندي پالايشگاهي و پتروشيمي

  • بررسی علل خوردگی مبدل­های خنک کن آب دريا در پالايشگاه

  • برآورد هزينه­هاي خوردگي در واحدهاي صنعتي

  • انتخاب مواد بازدارنده در سيستم آب گردشي پتروشيمي

 • پژوهشکده محيط زيست و بيوتکنولوژي

  • ارزيابي و مدل‌سازي آلاينده‌ها و تعيين اثرات زيست محيطيطرح‌هاي صنعتي

  • راه اندازي و رفع معضلات عملياتي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب

  • رفع آلودگيهاي نفتي از محيط با فناوريهاي زيستي

  • نمونه‌برداري و ارائه خدمات توسط تكنسين   269-1-630

  • خدمات مشاوره‌اي واحد پژوهش آلودگي محيط   269-1-630

  • خدمات مشاوره‌اي واحد پژوهش تصفیه و بازیافت آب   01-3-650

 • پژوهشکده توسعه و بهينه سازي فناوريهاي انرژي

  •  انتگراسيون حرارتي فرايندها

  • مديريت توزيع و مصرف بخار

  • استفاده مجدد از آبهاي صنعتي و كاهش توليد پساب

  • پتانسيل سنجي و ثبت پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك

  • مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي تجهيزات انرژي بر

   

  عنوان

  استقرار سيستم هاي نوين مديريت انرژي در ساختمانها و صنايع

  شرح موضوع

  1-     شناخت، آماده سازی و آموزش

  2-     تدوین منشور مدیریت انرژی شرکت

  3-     طرح ریزی و مستند سازی

  4-     اندازه گیری و ممیزی انرژی و تهيه شناسنامه انرژي

  5-     ارائه برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها

  6-      طراحی، نصب و آموزش سامانه مدیریت انرژی

  7-     ممیزی نهایی و اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

  ملاحظات اقتصادي

  هدف کلی نظام مدیریت انرژی، کمک به سازمان ها جهت ایجاد سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود دادن راندمان انرژی است. این الگو درصدد کاهش هزینه ها و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق مدیریت نظام مند انرژی است. در این راستا مجموعه مستندات و متدلوژی لازم برمبنای استانداردهای فوق الذکر طراحی شده و سازمان قادر میگردد تا با بهره مندی از آن، علاوه بر ایجاد طرح پایش و ممیزی انرژی به نتایج و دستاوردهای ذیل نیز نائل گردد:

  -        ایجاد رویکرد هدفمند و سیستماتیک در برخورد با مصارف مدیریت انرژی؛

  -        شناسایی و تدوین شاخص های کمی/ ريالی مصرف انرژی در سطح سازمان؛

  -        مدیریت و یا کاهش هدفمند هزینه های مترتب از مصرف انرژی؛

  -        شناسایی و تشخیص استفاده ها و جنبه های انرژی؛

  -        ارزیابی استفاده ها و جنبه های انرژی و تعیین موارد خاص و بارز؛

  -        تعیین اولویتها در تحقق اهداف و برنامه های بهینه سازی براساس درجه اهمیت؛

  -        شناسایی راه حل های بکارگیری زیرساخت ها، منابع و تجهیزات و ...؛

  -        قابلیت اظهار در مراجع تایید اعتبار داخلی و بین المللی و انطباق با الگوهای تعالی سازمانی؛

  -        امکان اخذ گواهینامه های بین المللی

 • خدمات مشاوره ای

  • ارزيابي پايلوتي بازدارنده‌هاي خوردگي

  • پايشحفاظتكاتديخطوطلولهو تجهيزات زيرزميني و غوطه­ور داخل دريا

  • بررسي مكانيزم‌هاي خوردگي در تجهيزات صنعتي و آناليز شكست

  • بررسي خوردگي و رسوب‌گذاري در سيستم‌هاي خنك‌كننده

  • ارزيابي بر مبناي ريسك (RBI)

  • انتخاب مواد جهت واحدهاي صنعتي

  • استفاده از  تكنيك‌هاي الكتروشيمي نظير نويز الكتروشيميايي، امپدانس و پلاريزاسيون در تعيين مكانيزم‌هاي خوردگي و روشهاي پيشرفته الكتروشيميايي روبشي

  • بررسي ريز ساختار آلياژها و تغييرات آنها

  • تعيين عمر باقيمانده تيوب كوره­ها

  • طراحي حفاظت كاتدي و آندي

  • ارائه فناوري مديريت خوردگي

  • ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS)

  • تدوين برنامه پايش و خوردگي در واحدهاي فرآيندي پالايشگاهي و پتروشيمي

  • بررسی علل خوردگی مبدل­های خنک کن آب دريا در پالايشگاه

  • برآورد هزينه­هاي خوردگي در واحدهاي صنعتي

  • انتخاب مواد بازدارنده در سيستم آب گردشي پتروشيمي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد