سه شنبه, 20 آذر 1397

این گروه با هدف انجام تحقیقات كاربردی در زمینه ارتقای بازدهي انرژی در تجهیزات انرژی‌بر صنعتی، سیكل‌های تولید توان و حرارت و هم‌چنین توسعه نرم‌افزارهای انرژی ایجاد شده است.

ماموریت

 ماموريت این گروه، بررسی و به‌كارگیری تكنولوژی‌های نوین در زمینه ‌ارتقای بازدهي انرژی و هم‌چنین توسعه نرم‌افزارهای انرژی برای صنایع نفت گاز و پتروشیمی است.

 

فعالیتهای انجام شده

 •   كاربرد مخلوط متانول- بنزین به عنوان سوخت در موتور های اشتعال جرقه ای
 •   بررسی كاربرد مخلوط MTBE و بنزین به عنوان سوخت در موتورهای اشتعال جرقه ای
 •   كاربرد گاز مایع (LPG) به عنوان سوخت در موتورهای اشتعال جرقه ای
 •   كاربرد گاز مایع (LPG) در موتورهای دیزل(D-LPG)
 •   بررسی فرمولاسیون گاز مایع به عنوان سوخت خودروهای اشتعال جرقه ای (SI) 
 •   ارزیابی بنزین سوپر بدون سرب از نظر عملكرد و آلایندگی در خودروها
 •   تحقیق پیرامون كیفیت كیت های گازسوز و تركیب گاز مایع ویژه خودروها
 •   مطالعه پایه در مورد روند تحولات سوخت در اروپا و آمریكا برای 5 سال آینده
 •   كاربرد گاز طبیعی فشرده (CNG) در خودروهای دیزلی با استفاده از یك سیستم پیشرفته پاشش سوخت
 •   بررسی نشر آلاینده ها در موتورهای دیزل – گاز (D-LPG) 
 •   بررسی امكان كاهش NOx در موتور پیكان 1600 به روش EGR 
 •   بررسی عملكرد احتراق و آلایندگی موتور پیكان 1600 به روش تزریق آب در محفظه احتراق
 •   بررسی كاهش آلودگی موتور پیكان 1600 به روش تزریق هوا در مانیفولد خروجی
 •   مطالعه عملكرد و كاهش آلاینده های خروجی ناشی ازكوره ها در صنایع نفت 
 •   طراحی بستر تست مشعل های صنعتی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
 •   صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای (خودروهای سنگین)
 •   بررسی كاربردMMT,MMA  و فروسین به عنوان مواد افزایش دهنده عدد اكتان دربنزین موتور
 •   بررسی آلایندگی ومیزان مصرف سوخت مخلوط MTBE و بنزین درخودروها
 •   بررسی كاربرد اتانول به عنوان ماده افزایش دهنده عدد اكتان دربنزین موتور 
 •   ارزیابی بنزین حاوی فروسین از نظر تشكیل رسوب در محفظه احتراق و تاثیر بر عملكرد كاتالیست اگزوز
 •   بررسی كاربرد ETBE به عنوان ماده افزایش دهنده عدد اكتان در بنزین موتور
 •   مطالعه و جمع‌آوری استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل و نقل هوایی
 •   بازبینی استاندارد معیار مصرف سوخت در موتورسیكلتها
 •   ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط 15 درصد حجمی متانول- بنزین
 •   ارزیابی عملكرد موتورسیكلتهای تولید و مونتاژ داخل كشور

 

زمینه‌های پژوهشی

 •  ارائه ابزارهای محاسباتی در راستای تقویت واحدهای مدیریت انرژی صنعتی
 •  ارائه مشاوره و انجام پروژه‌های ارتقای کارایی تجهیزات انرژی‌بر صنعتی و بهبود بازدهي سیكل‌های تولید توان
 • تكنولوژی‌های نوین در زمینه بهبود احتراق

بازگشت  Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد