سه شنبه, 20 آذر 1397

گروه پژوهش سوخت و احتراق با هدف انجام تحقیقات كاربردی در زمینه بهبود كیفیت سوخت، كاهش مصرف سوختو آلاینده‌ها ایجاد شده است.

 

ماموریت

ماموریتاین گروه، بررسی و به‌كارگیری فناوری‌هاي نوین در زمینه كاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و دست‌یابی به دانش فنی سوخت‌هاي سازگار با محیط زیست است.

 

اهم فعالیتهای انجام شده:

 •   كاربرد مخلوط متانول- بنزین به عنوان سوخت در موتور های اشتعال جرقه ای
 •   بررسی كاربرد مخلوط MTBE و بنزین به عنوان سوخت در موتورهای اشتعال جرقه ای
 •   كاربرد گاز مایع (LPG) به عنوان سوخت در موتورهای اشتعال جرقه ای
 •   كاربرد گاز مایع (LPG) در موتورهای دیزل(D-LPG)
 •   بررسی فرمولاسیون گاز مایع به عنوان سوخت خودروهای اشتعال جرقه ای (SI
 •   ارزیابی بنزین سوپر بدون سرب از نظر عملكرد و آلایندگی در خودروها
 •   تحقیق پیرامون كیفیت كیت های گازسوز و تركیب گاز مایع ویژه خودروها
 •   مطالعه پایه در مورد روند تحولات سوخت در اروپا و آمریكا برای 5 سال آینده
 •   كاربرد گاز طبیعی فشرده (CNG) در خودروهای دیزلی با استفاده از یك سیستم پیشرفته پاشش سوخت
 •   بررسی نشر آلاینده ها در موتورهای دیزل – گاز (D-LPG
 •   بررسی امكان كاهش NOx در موتور پیكان 1600 به روش EGR
 •   بررسی عملكرد احتراق و آلایندگی موتور پیكان 1600 به روش تزریق آب در محفظه احتراق 
 •   بررسی كاهش آلودگی موتور پیكان 1600 به روش تزریق هوا در مانیفولد خروجی
 •   مطالعه عملكرد و كاهش آلاینده های خروجی ناشی ازكوره ها در صنایع نفت 
 •   طراحی بستر تست مشعل های صنعتی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی 
 •   صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای (خودروهای سنگین) 
 •   بررسی كاربردMMT,MMA  و فروسین به عنوان مواد افزایش دهنده عدد اكتان دربنزین موتور 
 •   بررسی آلایندگی ومیزان مصرف سوخت مخلوط MTBE و بنزین درخودروها
 •   بررسی كاربرد اتانول به عنوان ماده افزایش دهنده عدد اكتان دربنزین موتور 
 •   ارزیابی بنزین حاوی فروسین از نظر تشكیل رسوب در محفظه احتراق و تاثیر بر عملكرد كاتالیست اگزوز
 •   بررسی كاربرد ETBE به عنوان ماده افزایش دهنده عدد اكتان در بنزین موتور
 •   مطالعه و جمع‌آوری استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل و نقل هوایی
 •   بازبینی استاندارد معیار مصرف سوخت در موتورسیكلتها
 •   ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط 15 درصد حجمی متانول- بنزین
 •   ارزیابی عملكرد موتورسیكلتهای تولید و مونتاژ داخل كشور

 

 

 

زمینه‌های پژوهشی

 •  ارتقاي كیفیت سوخت با تاكید بر كاهش مصرف و حذف آلاینده‌ها
 •  دست‌یابی به دانش فنی استفاده از سوخت‌های تمیز و سازگار با محیط زیست

بازگشت  Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد