ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

پژوهشكده حفاظت صنعت&#۱۷۴۰;

توسعه مقياس ساخت نانو پوشش‌هاي مقاوم در برابر خوردگي پايه آبي و پايه حلالي در مقياس پايلوت بزرگ و صنعتي

عنوان

 با توجه به انجام ۱۱ پروژه طي پنج سال، در زمينه تهيه نانو پوشش‌هاي مقاوم در برابر خوردگي پايه آبي و حلالي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت كوچك پژوهشگاه پيشنهاد سرمايه گذاري در زمينه توسعه مقياس اين كار و نهايتاً توليد صنعتي اين گونه نانو پوشش‌ها را ارائه مي‌نمايد.

شرح

 با توجه به اينكه اين نوع نانو پوشش‌ها نسبت به پوشش‌هاي سنتي كارآيي حداقل ۲ برابري دارند مي‌توانند عمر پوشش‌ را افزايش داده و از اين طريق مانع از هزينه هاي ناشي از خوردگي و همچنين جلوگيري از هزينه پوشش‌دهي مجدد گردند.

ملاحظات اقتصادي

 

ساخت بايوسايد‌هاي مصرفي در خطوط آتشنشاني و برج‌هاي خنك كننده/  ساخت بازدارنده‌هاي تشكيل هيدرات گازي

عنوان

واحدي احداث نشده است

مرجع

- حجم مصرف بالاي مواد در صنايع نفتي و ساير صنايع

-نياز به تجهيزات و وسايل نسبتاً ارزان جهت توليد

ملاحظات اقتصادي

-

حقوق مالكيت معنوي

 

ساخت نانوپوشش‌ها&#۱۷۴۰; هوشمند برا&#۱۷۴۰; حفاظت در مقابل خوردگ&#۱۷۴۰;

عنوان

کل&#۱۷۴۰;ه واحدها&#۱۷۴۰; عمل&#۱۷۴۰;ات&#۱۷۴۰; تابعه وزارت نفت که از پوشش‌ها برا&#۱۷۴۰; حفاظت سطوح داخل&#۱۷۴۰; و خارج&#۱۷۴۰; تجه&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;زات و مخازن استفاده م&#۱۷۴۰;‌کنند.

مرجع

افزا&#۱۷۴۰;ش طول عمر پوشش و کاهش هز&#۱۷۴۰;نه‌ها&#۱۷۴۰; تعم&#۱۷۴۰;ر و نگه دار&#۱۷۴۰;

ملاحظات اقتصادي

پژوهشگاه صنعت نفت و واحد سرما&#۱۷۴۰;ه گذار

حقوق مالكيت معنوي

 

ساخت و بازاريابي مواد بازدارنده خوردگي و مواد بايو سايد جهت برج هاي خنك كننده

عنوان

تاكنون فرمولاسيو‌ن‌هاي مختلفي جهت استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي در برج خنك كننده در اين واحد تهيه شده است كه بصورت مقطعي در برخي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها نيز استفاده شده است.

شرح

با توجه به حجم بالاي مصرف اين مواد بدليل وجود مراكز مصرف متعدد دولتي (اكثر پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، نيروگاههاي برق، ...) و مراكز خصوصي (اكثر صنايع داراي سيستم هاي آب و بخار) ظرفيت بالايي براي بازاريابي و مصرف اين مواد وجود دارد.

ملاحظات اقتصادي

 

ساخت و تجه&#۱۷۴۰;ز پا&#۱۷۴۰;لوت مناسب برا&#۱۷۴۰; ارز&#۱۷۴۰;اب&#۱۷۴۰; عملکرد حفاظت&#۱۷۴۰; پوشش ها&#۱۷۴۰; خطوط لوله مدفون در مح&#۱۷۴۰;ط خاکها&#۱۷۴۰; خورنده

عنوان

کل&#۱۷۴۰;ه واحدها&#۱۷۴۰; عمل&#۱۷۴۰;ات&#۱۷۴۰; تابعه وازارت نفت که برا&#۱۷۴۰; انتقال محصولات خود از خطوط لوله مدفون استفاده م&#۱۷۴۰; کنند.

مرجع

با پ&#۱۷۴۰;ش ب&#۱۷۴۰;ن&#۱۷۴۰; دق&#۱۷۴۰;ق تر عملکرد پوشش‌ها و بررس&#۱۷۴۰; اثر هم افزائ&#۱۷۴۰; عوامل خورنده در مح&#۱۷۴۰;ط ا&#۱۷۴۰;جاد شده م&#۱۷۴۰; توان هز&#۱۷۴۰;نه‌ها&#۱۷۴۰; اقتصاد&#۱۷۴۰; ناش&#۱۷۴۰; از تعم&#۱۷۴۰;ر و تعو&#۱۷۴۰;ض خطوط لوله را کاهش و طول عمر بهره بردار&#۱۷۴۰; با هز&#۱۷۴۰;نه‌ها&#۱۷۴۰; کمتر را افزا&#۱۷۴۰;ش داد.

ملاحظات اقتصادي

پژوهشگاه صنعت نفت و واحد سرما&#۱۷۴۰;ه گذار

حقوق مالكيت معنوي

 

پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژ&#۱۷۴۰;

استخراج وفرمولاسيون آفت كش هاي گياهي از گياهان بومي

عنوان

كاربرد سموم طبيعي با منشاء گياهي موجب جلوگيري از ايجاد مقاومت آفات به آفت كش ها ، كاهش مصرف سموم شيميايي و در نتيجه كاهش باقي مانده آنها  در بيوسفر شده  واين سموم كمترين آثار مخرب زيست محيطي را دارند.

شرح

 -

مرجع

نظر به اينكه منشاء اين سموم ، گياهان بومي مي باشند كه به وفور در كشور وجود دارند ، جايگزيني اين سموم با سموم  شيميايي وارداتي صرفه جويي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

ملاحظات اقتصادي

 

پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي

عنوان

نشت آلودگ&#۱۷۴۰; ه&#۱۷۴۰;دروکربن&#۱۷۴۰; ناش&#۱۷۴۰; از حوادث &#۱۷۴۰;ا نواقص فرا&#۱۷۴۰;ند&#۱۷۴۰; صنعت نفت اجتناب ناپذ&#۱۷۴۰;ر است. در م&#۱۷۴۰;ان فناور&#۱۷۴۰;ها&#۱۷۴۰; مختلف پاکساز&#۱۷۴۰;، روش‌هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دن&#۱۷۴۰;ا ارجح هستند. در ا&#۱۷۴۰;ن فرايند­ها از توانمندي ميكروارگانيسم­هايي استفاده مي­شود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و آن­ها را به دي­اكسيدكربن و ماده­زيستي تبديل كنند. در اين فرايند عملا خاك بازيافت و به طبيعت بازگردانده مي‌شود.

پژوهشگاه صنعت نفت پس از ط&#۱۷۴۰; مراحل آزما&#۱۷۴۰;شگاه&#۱۷۴۰; و پا&#۱۷۴۰;لوت&#۱۷۴۰; توانسته است با کسب دانش فن&#۱۷۴۰; لازم، فرا&#۱۷۴۰;ند پاکسازي زيستي را به صورت م&#۱۷۴۰;دان&#۱۷۴۰; در دو منطقه کشور برا&#۱۷۴۰; رفع معضلات صنعت نفت اجرا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; نما&#۱۷۴۰;د. با توجه به تام&#۱۷۴۰;ن تمام&#۱۷۴۰; اقلام مصرف&#۱۷۴۰;، تجه&#۱۷۴۰;زات و ز&#۱۷۴۰;رساخت­ها&#۱۷۴۰; فناور&#۱۷۴۰; در کشور، هز&#۱۷۴۰;نه فرا&#۱۷۴۰;ند توسعه داده شده پژوهشگاه، نسبت به متوسط هز&#۱۷۴۰;نه­ها&#۱۷۴۰; جهان&#۱۷۴۰; بس&#۱۷۴۰;ار پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن­تر است

شرح

شركت نفت فلات قاره- منطقه سيري شركت نفت مناطق مركزي-شركت نفت وگاز شرق- منطقه خانگيران

مرجع

  • روش‌هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دن&#۱۷۴۰;ا ارجح هستند.

  • با توجه به تام&#۱۷۴۰;ن تمام&#۱۷۴۰; اقلام مصرف&#۱۷۴۰;، تجه&#۱۷۴۰;زات و ز&#۱۷۴۰;رساختها&#۱۷۴۰; فناور&#۱۷۴۰; در کشور، هز&#۱۷۴۰;نه فرا&#۱۷۴۰;ند، نسبت به هز&#۱۷۴۰;نه اعلام شده توسط شرکتها&#۱۷۴۰; خارج&#۱۷۴۰;، بس&#۱۷۴۰;ار پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن­تر است.  

  • تکنولوژ&#۱۷۴۰; بوم&#۱۷۴۰; توسعه &#۱۷۴۰;افته در پژوهشگاه صنعت نفت، قابل رقابت با تکنولوژ&#۱۷۴۰;­ها&#۱۷۴۰; شرکتها&#۱۷۴۰; ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰; است.

با توجه به گستردگ&#۱۷۴۰; صنعت نفت در کشورها&#۱۷۴۰; نفتخ&#۱۷۴۰;ز منطقه و شباهت اقل&#۱۷۴۰;م&#۱۷۴۰; با ا&#۱۷۴۰;ران، امکان صدور دانش فن&#۱۷۴۰; و اجرا&#۱۷۴۰; پروژه ها&#۱۷۴۰; پاکساز&#۱۷۴۰; در کشورها&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; همجون عراق، آذربا&#۱۷۴۰;جان، کو&#۱۷۴۰;ت و ... وجود دارد که با توجه به بعد مسافت و هز&#۱۷۴۰;نه پرسنل&#۱۷۴۰;، هز&#۱۷۴۰;نه تمام شده فرا&#۱۷۴۰;ند پاکساز&#۱۷۴۰; با دانش فن&#۱۷۴۰; پژوهشگاه در مقا&#۱۷۴۰;سه با شرکتها&#۱۷۴۰; اروپا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و امر&#۱۷۴۰;کا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; بس&#۱۷۴۰;ار پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن تر است

ملاحظات اقتصادي

 

طراحي، ساخت، نصب وراه اندازي سامانه هاي تصفيه آب و پساب

عنوان

با توجه به افزايش جمعيت انساني ، توسعه روزافزون صنعت و افزايش مخاطرات زيست محيطي ،كاهش مصرف آب و تصفيه فاضلاب ها صنعتي و بهداشتي از مهمترين اقدامات سازمان هاي بين المللي ، منطقه اي و دولت ها در سطح ملي مي باشد.پژوهشگاه صنعت نفت همگام با ساير سازمان هاي ذيربط اقدامات مهمي رادر اين زمينه انجام داده است.اهم اين اقدامات شامل طراحي ،ساخت ، نصب و راه اندازي ،اموزش و راهبري انواع سامانه هاي تصفيه آب و پساب مي باشد. پژوهشگاه صنعت نفت آمادگي دارد با توجه به رسالت پژوهشي و توسعه فناوري  در صورت بازاريابي و سرمايه گذاري شركت هاي دانش بنيان و خدمات مهندسي و مشاوره در اين زمينه پشتيباني لازم علمي و فني را از اين پروژه ها در داخل و خارج از كشور در سطح كشورهاي همسايه و منطقه اي خاورميانه بعمل اورد.

شرح کار

       اداره مركزي وزرات نفت خيابات طالقاني(سامانه MBR)

        پژوهشگاه صنعت نفت(سامانه MBR)

        سامانه قابل حمل تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي منطقه اصفهان(شركت خطوط لوله و مخابرات

        سامانه قابل حمل تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي منطقه اصفهان(شركت خطوط لوله و مخابرات

        سامانه روغن گير در پالايشكاه گاز خانگيران(شركت مل گاز ايران)

 

مرجع

حفاظت و نگهداري از منابع با ارزش اب كشوراز طريق:

-         جلوگيري از الودگي منابع اب هاي جاري و زبر زميني با فاضلاب

-         استفاده مجدد از اب و در نتيجه كاهش برداشت از منابع ابي

-         جلوگيري از هزينه نابجا در انتقال و جابجايي منابع ابي

حفظ    سلامتي انسانها و محيط زيست       

ملاحظات اقتصادي

 invest  

 

پاكسازي زيستي خاك هاي الوده به تركيبات الاينده نفتي:

نشت آلودگ&#۱۷۴۰; ه&#۱۷۴۰;دروکربن&#۱۷۴۰; ناش&#۱۷۴۰; از حوادث &#۱۷۴۰;ا نواقص فرا&#۱۷۴۰;ند&#۱۷۴۰; صنعت نفت اجتناب ناپذ&#۱۷۴۰;ر است. در م&#۱۷۴۰;ان فناور&#۱۷۴۰;ها&#۱۷۴۰; مختلف پاکساز&#۱۷۴۰;، روش‌هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دن&#۱۷۴۰;ا ارجح هستند. در ا&#۱۷۴۰;ن فرايند­ها از توانمندي ميكروارگانيسم­هايي استفاده مي­شود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و آن­ها را به دي­اكسيدكربن و ماده­زيستي تبديل كنند. در اين فرايند عملا خاك بازيافت و به طبيعت بازگردانده مي‌شود.

عنوان

شركت نفت فلات قاره- منطقه سيري

۲ - شركت نفت مناطق مركزي-شركت نفت وگاز شرق- منطقه خانگيران

مرجع

روش‌هاي زيستي رفع آلودگي نفتي، از نظر زيست­محيطي و اقتصادي بر روش­هاي فيزيکي و شيميايي در دن&#۱۷۴۰;ا ارجح هستند.

با توجه به تام&#۱۷۴۰;ن تمام&#۱۷۴۰; اقلام مصرف&#۱۷۴۰;، تجه&#۱۷۴۰;زات و ز&#۱۷۴۰;رساختها&#۱۷۴۰; فناور&#۱۷۴۰; در کشور، هز&#۱۷۴۰;نه فرا&#۱۷۴۰;ند، نسبت به هز&#۱۷۴۰;نه اعلام شده توسط شرکتها&#۱۷۴۰; خارج&#۱۷۴۰;، بس&#۱۷۴۰;ار پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن­تر است.  

تکنولوژ&#۱۷۴۰; بوم&#۱۷۴۰; توسعه &#۱۷۴۰;افته در پژوهشگاه صنعت نفت، قابل رقابت با تکنولوژ&#۱۷۴۰;­ها&#۱۷۴۰; شرکتها&#۱۷۴۰; ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰; است.

با توجه به گستردگ&#۱۷۴۰; صنعت نفت در کشورها&#۱۷۴۰; نفتخ&#۱۷۴۰;ز منطقه و شباهت اقل&#۱۷۴۰;م&#۱۷۴۰; با ا&#۱۷۴۰;ران، امکان صدور دانش فن&#۱۷۴۰; و اجرا&#۱۷۴۰; پروژه ها&#۱۷۴۰; پاکساز&#۱۷۴۰; در کشورها&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; همجون عراق، آذربا&#۱۷۴۰;جان، کو&#۱۷۴۰;ت و ... وجود دارد که با توجه به بعد مسافت و هز&#۱۷۴۰;نه پرسنل&#۱۷۴۰;، هز&#۱۷۴۰;نه تمام شده فرا&#۱۷۴۰;ند پاکساز&#۱۷۴۰; با دانش فن&#۱۷۴۰; پژوهشگاه در مقا&#۱۷۴۰;سه با شرکتها&#۱۷۴۰; اروپا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و امر&#۱۷۴۰;کا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; بس&#۱۷۴۰;ار پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن تر است.  

ملاحظات اقتصادي

 

پژوهشكده توسعه و فناوري انرژي

استقرار سيستم هاي نوين مديريت انرژي در ساختمانها و صنايع

عنوان

۱-     شناخت، آماده ساز&#۱۷۴۰; و آموزش

۲-     تدو&#۱۷۴۰;ن منشور مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰; شرکت

۳-     طرح ر&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; و مستند ساز&#۱۷۴۰;

۴-     اندازه گ&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰; و مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; و تهيه شناسنامه انرژي

۵-     ارائه برنامه ها&#۱۷۴۰; به&#۱۷۴۰;نه ساز&#۱۷۴۰; مصرف انرژ&#۱۷۴۰; و کاهش هز&#۱۷۴۰;نه ها

۶-      طراح&#۱۷۴۰;، نصب و آموزش سامانه مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;

۷-      مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; نها&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و اخذ گواه&#۱۷۴۰;نامه معتبر ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰;

شرح کار

هدف کل&#۱۷۴۰; نظام مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;، کمک به سازمان ها جهت ا&#۱۷۴۰;جاد س&#۱۷۴۰;ستم ها و فرآ&#۱۷۴۰;ندها&#۱۷۴۰; لازم برا&#۱۷۴۰; بهبود دادن راندمان انرژ&#۱۷۴۰; است. ا&#۱۷۴۰;ن الگو درصدد کاهش هز&#۱۷۴۰;نه ها و همچن&#۱۷۴۰;ن کاهش انتشار گازها&#۱۷۴۰; گلخانه ا&#۱۷۴۰; از طر&#۱۷۴۰;ق مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت نظام مند انرژ&#۱۷۴۰; است. در ا&#۱۷۴۰;ن راستا مجموعه مستندات و متدلوژ&#۱۷۴۰; لازم برمبنا&#۱۷۴۰; استانداردها&#۱۷۴۰; فوق الذکر طراح&#۱۷۴۰; شده و سازمان قادر م&#۱۷۴۰;گردد تا با بهره مند&#۱۷۴۰; از آن، علاوه بر ا&#۱۷۴۰;جاد طرح پا&#۱۷۴۰;ش و مم&#۱۷۴۰;ز&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; به نتا&#۱۷۴۰;ج و دستاوردها&#۱۷۴۰; ذ&#۱۷۴۰;ل ن&#۱۷۴۰;ز نائل گردد:

-        ا&#۱۷۴۰;جاد رو&#۱۷۴۰;کرد هدفمند و س&#۱۷۴۰;ستمات&#۱۷۴۰;ک در برخورد با مصارف مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت انرژ&#۱۷۴۰;؛

-        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و تدو&#۱۷۴۰;ن شاخص ها&#۱۷۴۰; کم&#۱۷۴۰;/ ريال&#۱۷۴۰; مصرف انرژ&#۱۷۴۰; در سطح سازمان؛

-        مد&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;ت و &#۱۷۴۰;ا کاهش هدفمند هز&#۱۷۴۰;نه ها&#۱۷۴۰; مترتب از مصرف انرژ&#۱۷۴۰;؛

-        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; و تشخ&#۱۷۴۰;ص استفاده ها و جنبه ها&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰;؛

-        ارز&#۱۷۴۰;اب&#۱۷۴۰; استفاده ها و جنبه ها&#۱۷۴۰; انرژ&#۱۷۴۰; و تع&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن موارد خاص و بارز؛

-        تع&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن اولو&#۱۷۴۰;تها در تحقق اهداف و برنامه ها&#۱۷۴۰; به&#۱۷۴۰;نه ساز&#۱۷۴۰; براساس درجه اهم&#۱۷۴۰;ت؛

-        شناسا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; راه حل ها&#۱۷۴۰; بکارگ&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰; ز&#۱۷۴۰;رساخت ها، منابع و تجه&#۱۷۴۰;زات و ...؛

-        قابل&#۱۷۴۰;ت اظهار در مراجع تا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;د اعتبار داخل&#۱۷۴۰; و ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰; و انطباق با الگوها&#۱۷۴۰; تعال&#۱۷۴۰; سازمان&#۱۷۴۰;؛

-        امکان اخذ گواه&#۱۷۴۰;نامه ها&#۱۷۴۰; ب&#۱۷۴۰;ن الملل&#۱۷۴۰;

ملاحظات اقتصادي

 

مديريت گازهاي همراه نفت ارسالي به فلر

عنوان

۱-    اندازه گيري و شبيه سازي دبي و مشخصات گازهاي ارسالي به فلر

۲-    امكانسنجي فنياقتصادي همراه با تهيه بسته مهندسي، تداركات و نظارت بر نصب و راه اندازي راهكارهاي ذيل:

۲-۱.             توليد برق  از گازهاي همراه نفت ارسالي به فلر

۲-۲.           انتقال اقتصادي گازهاي همراه نفت به پالايشگاه هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

۲-۳.           تزريق گازهاي همراه نفت به چاه ها

شرح

آمارها&#۱۷۴۰; موجود در ترازنامه ه&#۱۷۴۰;دروکربور&#۱۷۴۰; کشور در سال ۹۱ نشان م&#۱۷۴۰; دهد که حجم گازها&#۱۷۴۰; همراه سوزانده شده در آن سال برابر ۲/۲۵ م&#۱۷۴۰;ل&#۱۷۴۰;ون متر مکعب در روز (برابر با ۶۵ م&#۱۷۴۰;ل&#۱۷۴۰;ون بشکه معادل نفت خام) بوده است که معادل ۳۸ درصد از کل تلفات غ&#۱۷۴۰;رمجاز بخش انرژ&#۱۷۴۰; کشور در آن سال است.

اگر ارزش هر متر مکعب گاز همراه را معادل با ارزش گاز صادرات&#۱۷۴۰; به ترک&#۱۷۴۰;ه &#۱۷۴۰;عن&#۱۷۴۰; ۴۵ سنت در نظر بگ&#۱۷۴۰;ر&#۱۷۴۰;م، خسارت ناش&#۱۷۴۰; از  سوزاندن و هدر دادن گازها&#۱۷۴۰; همراه در سال ۹۱ معادل ۱/۴ م&#۱۷۴۰;ل&#۱۷۴۰;ارد دلار خواهد شد. توض&#۱۷۴۰;ح ا&#۱۷۴۰;ن نکته ضرور&#۱۷۴۰; است که گاز همراه، گاز غن&#۱۷۴۰; و حاو&#۱۷۴۰; ترک&#۱۷۴۰;بات ارزشمند&#۱۷۴۰; مانند ما&#۱۷۴۰;عات گاز&#۱۷۴۰; است، در حال&#۱۷۴۰; که گاز صادرات&#۱۷۴۰; به ترک&#۱۷۴۰;ه، گاز سبک  و فاقد ا&#۱۷۴۰;ن ترک&#۱۷۴۰;بات است و در نت&#۱۷۴۰;جه، قطعاً ق&#۱۷۴۰;مت پا&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰;ن تر&#۱۷۴۰; نسبت به گاز غن&#۱۷۴۰; همراه دارد.

استمرار سوزانده شدن حجم ز&#۱۷۴۰;اد&#۱۷۴۰; از گازها&#۱۷۴۰; همراه کشور در چند دهه اخ&#۱۷۴۰;ر ناش&#۱۷۴۰; از فقدان طرح‌ها&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; برا&#۱۷۴۰; جمع آور&#۱۷۴۰; ا&#۱۷۴۰;ن گازهاست و ا&#۱۷۴۰;ن در حال&#۱۷۴۰; است که توج&#۱۷۴۰;ه اقتصاد&#۱۷۴۰; مناسب&#۱۷۴۰; جهت جمع آور&#۱۷۴۰; ا&#۱۷۴۰;ن گازها وجود دارد و ده ها طرح برا&#۱۷۴۰; جمع آور&#۱۷۴۰; ا&#۱۷۴۰;ن گازها توسط وزارت نفت پ&#۱۷۴۰;ش ب&#۱۷۴۰;ن&#۱۷۴۰; شده &#۱۷۴۰;ا در حال راه انداز&#۱۷۴۰; است.

اگرچه تول&#۱۷۴۰;د برق از گازها&#۱۷۴۰; همراه قطعا ارزش اقتصاد&#۱۷۴۰; کمتر&#۱۷۴۰; از جمع‌آور&#۱۷۴۰; و پالا&#۱۷۴۰;ش ا&#۱۷۴۰;ن گازها دارد اما با توجه به ا&#۱۷۴۰;نکه سال‌ها&#۱۷۴۰; سال است که ا&#۱۷۴۰;ن گازها ب&#۱۷۴۰;هوده سوزانده شده و آلودگ&#۱۷۴۰; ز&#۱۷۴۰;ست‌مح&#۱۷۴۰;ط&#۱۷۴۰; ا&#۱۷۴۰;جاد م&#۱۷۴۰;‌کنند، تول&#۱۷۴۰;د برق لااقل در م&#۱۷۴۰;ان مدت جلو&#۱۷۴۰; هرز رفت ا&#۱۷۴۰;ن منابع را م&#۱۷۴۰;‌گ&#۱۷۴۰;رد و قطعا از سوزاندن ا&#۱۷۴۰;ن گازها ارزش اقتصاد&#۱۷۴۰; ب&#۱۷۴۰;شتر&#۱۷۴۰; دارد.

ملاحظات اقتصادي

 

مديريت و بهينه سازي توليد، مصرف و توزيع انواع يوتيليتي ها شامل: سوخت، آب و پساب،  بخار، هواي ابزاردقيق و نيتروژن

عنوان

۱-    انتخاب اصولي و اقتصادي سيستم هاي يوتيليتي جهت سرمايش، گرمايش، تامين هواي ابزار دقيق و نيتروژن واحدهاي صنعتي براساس توان ساخت داخل

۲-    شبيه سازي و بهينه سازي عملياتي شبكه هاي توليد، توزيع و مصرف بخار و آب بمنظور كاهش مصرف آب و جلوگيري از اتلاف انواع سطوح بخار ( در صورت عدم تلفيق دانش و تجربه عملياتي با علوم مهندسي و نرم افزارهاي تجاري،  راهكارهاي حاصله قابليت اجرا نخواهند داشت.)

۳-    ارتقاي راندمان مصرف انرژي درتجهيزات الكتريكي و مكانيكي

۴-    تهيه بسته مهندسي و اسناد فني مناقصه EPC جهت واحدهاي بهينه يوتيليتي با حداقل مصرف آب و سوخت همراه با حداقل اتلاف بخار و انرژي ( در صورت كاهش مصرف آب از مبداء بالطبع حداقل توليد پساب را در برخواهيم داشت)

۵-    استفاده مجدد و عملياتي از انواع جريانهاي پساب املاح بالا (High TDS) و روغني

۶-     مديريت مصرف نيتروژن در زمانهاي پيش راه اندازي و راه اندازي

تهيه بسته مهندسي و اسناد فني مناقصه EPC جهت واحدهاي توليد هوا

شرح

امروزه بدليل انتخاب نامناسب سيستم هاي يوتيليتي نظير سيستم هاي سرمايش  و گرمايش متاسفانه شاهد  اتلاف منابع آب و انرژي در سطح صنايع كشور مي باشيم.

لذا در صورت انتخاب صحيح سيستم هاي يوتيليتي در فاز مهندسي پروژه ها و يا با اصلاح عملكرد و ارتقاي راندمان سيستم هاي موجود سبب صرفه جوئي هاي چشمگيري در بحث منابع آب و انرژي خواهيم بود.

لازم به ذكر است كليه راهكارها در صورتي ملموس و قابل اجرا خواهد بود كه از تلفيق تجربه عملياتي با علوم مهندسي حاصل گردد.

ملاحظات اقتصادي

 

فهرست&#۱۷۴۰; از پروژه‎ها&#۱۷۴۰; قابل واگذار&#۱۷۴۰; جهت سرما&#۱۷۴۰;ه ‎گذار&#۱۷۴۰; اشخاص ثالث

رد&#۱۷۴۰;ف

عنوان

واحد احداث شده

ملاحضات اقتصاد&#۱۷۴۰;

۱۱

هضم لجن‎ها&#۱۷۴۰; نفت&#۱۷۴۰; و ب&#۱۷۴۰;ولوژ&#۱۷۴۰;ک&#۱۷۴۰; با استفاده از هاضم هواز&#۱۷۴۰;

پتروشيم&#۱۷۴۰; اراک

 

۲

طراح&#۱۷۴۰;، ساخت، نصب و راه‎انداز&#۱۷۴۰; سامانه حذف مواد نفت&#۱۷۴۰;

پالا&#۱۷۴۰;شگاه خانگ&#۱۷۴۰;ران

 

۳

طراح&#۱۷۴۰;، ساخت، نصب و راه‎انداز&#۱۷۴۰; سامانه پ&#۱۷۴۰;شرفته تصف&#۱۷۴۰;ه پساب بهداشت&#۱۷۴۰; و صنعت&#۱۷۴۰;

پژوهشگاه صنعت نفت، اداره مرکز&#۱۷۴۰; وزارت نفت

 

۴

مطالعات پايلوتي تصفيه فاضلاب صنعتي پتروشيمي مبين به روشMBRوRO

پتروشيمي مبين

 

۵

طراحي، ساخت، نصب و راه‌اندازي سامانه قابل حمل تصفيه آب آلوده به تركيبات نفتي منطقه لرستان

شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان

 

۶

امكان سنجي استفاده مجدد از آبهاي دورريز برجهاي خنك كننده شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

 

۷

طراحي ، ساخت نصب و راه‌اندازي پكيج تصفيه پساب بهداشتي شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب

شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

 

۹

شناسايي خصوصيات جامع و ارزيابي امكان استفاده و يا بازيافت پساب حاصل از احياي رزين‌هاي تعويض يوني و شستشوي شيميايي غشاء‌هاي اسمز معكوس(RO)پتروشيم&#۱۷۴۰; فجر

پتروشيم&#۱۷۴۰; فجر

 

۱۰

مطالعات پايلوتي تصفيه فاضلاب صنعتي پتروشيمي مبين به روشMBRوRO

پتروشيمي مبين

 

۱۱

بررسي استفاده از سود سوز‌آور بجاي آهك هيدراته در تصفيه آب پالايشگاههاي نفت

پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد