سه شنبه, 20 آذر 1397

اين واحد از چهار بخش استاندارد، تجزيه هاي عمومي ، طيف سنجي جذب اتمي و گاز و ميعانات گازي تشكيل شده است.

 

تجهيزات:

 • Vario Max براي آزمايش تجزيه عنصري CHN در تركيبات آلي و آلي معدني
 • Vario Trace براي آزمايش عناصر گوگرد و نيتروژن در مواد نفتي و هيدروكربنيتا حد 1PPM
 • جذب اتمي (AAS) با تكنيكهاي شعله-د كوره گرافيكي -MHS
 • پلاسماي جفت شده القايي (ICP) براي اندازه گيري عناصر فلزي در انواع نمونه ها تا حد 1PPM
 • كروماتوگرافي گازي براي اندازه گيري ، تجزيه و تحليل نمونه هاي گاز طبيعي ، گاز مايع ، گاز فشرده و فراورده هاي نفتي سبك و تركيبات گوگردي در اين فراورده ها مجهز به دتكتورهاي FID,TCD و SCD
 • دستگاه LECO C/S براي اندازه گيري كربن و گوگرد در مواد جامد آلي و معدني
 • دستگاه كارل فيشر ولومتري و كولومتري براي اندازه گيري آب در مواد نفتي و غير نفتي
 • دستگاه پلاروگراف مجهز به تكنيك هاي ولتامتري براي اندازه گيري آب در مواد نفتي و غير نفتي
 • دستگاه XRAY براي اندازه گيري گوگرد در مواد نفتي
 • تجهيزات Microwave براي آماده كردن و استخراج نمونه ها
 • دستگاه هاي انجام آزمايش هاي استاندارد براي نفت خام و مشتقات آن مواد شيميايي استفاده شونئه در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و ديگر صنايع

بازگشت Redo-small

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد