سه شنبه, 20 آذر 1397

معرفي پژوهشكده

پژوهشكده توسعه و بهينه‌سازي فناوري‌هاي انرژي با بيش از 10 سال تجربه تحقيقاتي و با هدف فراهم­ سازي بستر لازم بري توسعه پايدار، وظيفه انجام پروژه­ هاي تحقيقاتي و خدمات مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت و انرژي را در كشور بر عهده دارد.

اهداف پژوهشكده توسعه و بهينه‌سازي فناوري‌هاي انرژي

 • پژوهش در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيندها و تجهيزات

 • پژوهش در زمينه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير

 • طراحي و توسعه نرم افزارهاي كاربردي در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي

 • پژوهش در خصوص ارتقاء كيفيت سوخت با تأكيد بر كاهش مصرف و حذف آلاينده ها

زمينه‌هاي فعاليت

 • ارتقاء‌كيفيت سوخت و دستيابي به دانش فني سوختهاي تميز و سازگار ، محيط زيست

 • تعيين شاخص مصرف انرژي و بهينه كاوي انرژي در واحدهاي صنعتي

 • انتگراسيون حرارتي فرايندها

 • مديريت توزيع و مصرف بخار

 • استفاده مجدد از آبهاي صنعتي و كاهش توليد پساب

 • بكارگيري سيستم‌هاي توليد همزمان برق و حرارت

 • بازيافت و كاهش گازهاي ارسالي به فلر

 • پتانسيل سنجي و ثبت پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك

 • مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي تجهيزات انرژي بر

 • ارائه مشاوره و انجام پروژه‌هي ارتقي کارآيي تجهيزات انرژي بر صنعتي

 • بهبود راندمان سيکلهي توليد توان

 • بهبود احتراق در فرآيندهي صنعتي و مشعلهي سوخت مايع و گاز طبيعي

 • تحقيق، پژوهش و نوآوري در خصوص كاربرد انواع انرژيهاي تجديدپذير و پيلهاي سوختي

گروه هاي پژوهشي:

 پژوهش مدلسازي و توسعه نرم‌افزارهاي انرژي 

 پژوهش بهينه‌سازي انرژي

 پژوهش سوخت و احتراق 

گروه پژوهش انرژي هاي تجديد پذير 

 

فعاليت هاي خدماتي پژوهشكده انرژي:

 

نتيجه فعاليت

شرح فعاليت

نام فعاليت

سنجش ميزان آلايندگي و مصرف سوخت موتور سيكلت

 

موتور سيكلت بر روي شاسي دينامومتر سيكل رانندگي استاندارد را مي پيمايد. گازهاي اگزوز آن توسط دستگاه نمونه گير حجم ثابت (CVS ) جمع آوري و با استفاده از آنالايزر ميزان آلاينده هاي  CO, CO2, HC و NOx   در گازهاي خروجي تعيين و توسط دستگاه سوخت سنج نيز مصرف سوخت موتور سيكلت اندازه گيري مي شود.

اندازه گيري آلايندگي و مصرف سوخت موتور سيكلت ها

سنجش كيفيت و تعيين عدد اكتان بنزين

توسط يك موتور استاندارد تك سيلندر با ضريب تراكم متغير(موتور CFR  )و با استفاده از  سوخت هاي مرجع ايزواكتان و نرمال هپتان( به ترتيب با اعداد اكتان 100 و صفر ) و به روش سعي و خطا، ميزان ضربه و كوبش بنزين در محفظه احتراق بررسي و عدد اكتان نمونه مورد آزمايش تعيين مي گردد.

اندازه گيري عدد اكتان بنزين

سنجش ميزان روانكاري گازوئيل

توسط دستگاه HFRR و طبق روش استاندارد، ميزان سايش يك ساچمه فلزي بر روي يك ديسك فلزي كه هر دوآنها  در نمونه گازوئيل مورد آزمايش قرار دارند با استفاده از تصوير برداري توسط ميكروسكوپ نوري اندازه گيري مي شود.

اندازه گيري خاصيت روانكاري گازوئيل

آزمون پتانسيواستات-گالوانواستات

تهيه الكترود و انجام آزمونهاي ولتامتري چرخه اي، امپدانس، كرنوآمپرومتري و ولتامتري با روبش خطي پتانسيل

 - مطالعه مكانيسمهاي مختلف خوردگي

 - بررسي توان و راندمان پيلهاي سوختي، باتريها و سوپرخازنها

 - مطالعه بر روي بيوسنسورها و فرآيندهاي بيوشيميايي

صنايع PCB-Printed Circuit Boards، آلياژهاي مغناطيسي، كامپوزيتهاي فلزي و پوششهاي تزئيني كاربرد دارد.

اندازه گيري دبي جريان مايعات

 

اندازه گيري دبي جريان مايعات به روش التراسونيك بدون هيچ گونه اختلالي در فرآيند

اندازه گيري دبي جريان مايعات بصورت لحظه اي و يا ذخيره در بازه زماني مشخص

اندازه گيري دبي جريان گازها

 

اندازه گيري دبي جريان گازها از قبيل  هوا و گاز طبيعي و حتي بخار با شرايط خاص به روش التراسونيك بدون هيچ گونه اختلالي در فرآيند

اندازه گيري دبي جريان گازها بصورت لحظه اي و يا ذخيره در بازه زماني مشخص

اندازه گيري آناليز گاز هاي خروجي دودكش

 

آناليز گازهاي دودكش با قابليت  تنظيم با محيط و اندازه گيري دبي گازهاي خروجي دودكش با روش Pitot tube

كه توسط پروب هاي موجود انجام مي شود

آناليز گازهاي دودكش با قابليت  تنظيم با محيط و اندازه گيري دبي گازهاي خروجي دودكش

اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي

اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي از قبيل توان اكتيو و راكتيو و انواع هارمونيك ها ، جريان ولتاژ وپارامترهاي مورد نياز تحليل عملكرد سيستم الكتريكي

اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي از قبيل توان اكتيو و راكتيو و انواع هارمونيك ها ، جريان ولتاژ و ...

آزمايشگاه تست تجهيزات نفت سوز

انجام تست ها مختلف روي تجهيزات نفت سوز از قبيل تست تشعش، تست عملكرد،تست سيستم کنترل ميزان ارتفاع شعله ،تست سيستم خاموش کننده در وضعيت نامتعادل  و ...

بررسي عملكرد تجهيزات نفت سوز بر اساس استاندارد JIS  ژاپن

 

 

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد