دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷

رسالت اصلی پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي تحقيق و توسعه در زمينه شناسايي مشكلات زيست محيطي صنايع مختلف بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ارائه راهكارهاي موثر براي رفع آنها است. معرفي روشهاي زيستي و فرآيندهاي سازگار با محيط زيست به منظور پيشگيري، پايش٬ كنترل و هم‌چنين كاهش يا حذف آلاينده‌هاي زيست محيطي از ديگر اهداف و فعاليتهاي اين پژوهشكده است. 

اين پژوهشكده متشكل از سه گروه تحقيقاتي (۱)ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي(۲)تصفيه و بازيافت آب،و (۳)اكولوژي و كنترل آلودگي محيطاست كه در مسير دستيابي به مأموريت خود فعاليت مي‌كند.

ماموريت پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

انجام پژوهش‌هاي بنيادي،كاربردي و توسعه اي در راستاي ارائه فناوريهاي نوين و توسعه دانش‌هاي فني موجود به منظور تأمين نيازها و رفع معضلات زيست محيطي و فرايندي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با رويكرد توسعه پايدار و دانايي محور

گروه هاي پژوهشي:

میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی

تصفیه و بازیافت آب

اکولوژی و کنترل آلودگی محیط

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد